190708_Luftfoto_RHV_11_1040px.jpg

Regionshospitalet Viborg står nu endnu bedre rustet til fremtidens krav, efter at det er lykkedes at opgradere fire nye operationsstuer til en højere renhedsklasse. Foto: Regionshospitalet Viborg

En målrettet indsats har hævet renheds-klassen på fire nye operationsstuer i Viborg til en såkaldt kategori 4. Indsatsen er lykkedes så godt, at succesen nu gentages med de seks øvrige nye operationsstuer for at ruste hospitalet endnu bedre til fremtidens krav og operationsformer.

20-02-20

- Det er utrolig flot, at det er lykkedes at hæve renheds-standarden så meget på de nye operationsstuer, og resultatet har givet os blod på tanden og endnu højere ambitioner: Nu går vi også efter at få de resterende seks nye operationsstuer op på samme niveau, forklarer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

De ultra-rene stuer har blandt andet betydning for det nuværende arbejds- og operationsmiljø og for hvilke operationer, der fremover vil kunne foretages på operationsstuerne.

- Kravene og mulighederne ændrer sig hele tiden, og renhedsklassen kan få stor betydning for, hvilke fremtidige operationer vi vil kunne gennemføre. Så med det flotte resultat står vi langt bedre rustet til fremtidige krav, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Forbedring af det planlagte

Allerede i efteråret var de nye operationsstuer i Regionshospitalet Viborgs nye akutcenter sådan set færdige og klar til godkendelse efter den oprindeligt besluttede standard. Vurderingen var dog, at man med en målrettet indsats ville kunne øge stuernes renhedsgrad endnu mere. Beslutningen blev derfor at udskyde indflytningen i de nye operationsstuer til uge 10 for at forsøge, om man for en forholdsvis begrænset investering kunne hæve fire af stuerne fra en kategori 3 til en kategori 4.

De seneste måneder er der derfor blevet installeret yderligere ventilation på stuerne, sænket lifte og justeret og reguleret teknik på de fire stuer. Og de nyligt afsluttede målinger viser altså, at operationen for alvor er lykkedes. Operation og Intensiv kan derfor den 2. marts tage fire ultra-rene operationsstuer i brug sammen med kirurgerne fra de forskellige specialer.

Samtidig har hospitalsledelsen besluttet, at gentage øvelsen på de resterende seks nye operationsstuer i håb om, at også de fremover vil kunne leve op til kravene i forhøjede kategori. De sidste seks nye operationsstuer ventes derfor først taget i brug til maj.

Stolte byggefolk

For projektchef Jeppe Juul Hansen er opgraderingen af de fire operationsstuer også lidt af en succeshistorie.

- Operationsstuer er noget af det, der for alvor kan give udfordringer, når man bygger hospitaler. Kravene til stuernes renhed er i sagens natur utroligt høje, og det har andre steder i ind- og udland vist sig vanskeligt at opnå de ønskede renhedsgrader. Derfor er vi utroligt glade for og stolte over, at det er lykkedes så godt, siger projektchef Jeppe Juul Hansen fra Hospitalsenhed Midts Byggeri og Projekt.

Han ser nu frem til at gå i gang med opgaven med at opgradere de seks resterende nye operationsstuer til samme standard som de fire første. Lykkes det, vil Regionshospitalet Viborg fremover have i alt 10 operationsstuer, som kan klassificeres til kategori 4.