Covid afdeling på A2_DSC6857_1040px.jpg

Afsnit A2. Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt.

14-12-2020

Hvordan optimerer man arbejdsgangene omkring patienter, der er indlagt til observation for Covid-19? Personalet fra Obs-Covid-afsnittet på HospitalsenhedMidt tager en masse god læring og erfaringer med fra første bølge i foråret.

Under forårets Covid-19 bølge blev sygeplejersker fra hele Hospitalsenhed Midt lånt ud til det nyoprettede Obs-Covid-afsnit for at aflaste og hjælpe det faste personale fra Akutafdelingen med at tage sig af de mange patienter, der blev indlagt på hospitalet med mistanke om Covid-19.

En stor del af forårets udlånte sygeplejersker har meldt sig klar til at tage endnu en omgang med pleje og behandling af Covid-19 og obs-Covid-patienter når og hvis det igen bliver nødvendigt at opnormere på området.

2 sygeplejersker om at modtage patienter

Én af de gode erfaringer var modtagelsen af obs-Covid-patienter. Her gik to sygeplejersker altid sammen – en erfaren sygeplejerske fra Akutafdelingen med en udlånt sygeplejerske fra en af de andre afdelinger i hospitalsenheden. Et tiltag de udlånte sygeplejersker har sat stor pris på, da de følte sig mere trygge ved opgaverne, når der hele tiden var en erfaren akutsygeplejerske ved deres side, de kunne sparre med. "Jeg ved, jeg hele tiden har en wingman ved min side," som en af sygeplejerskerne sagde til afdelingssygeplejersken.

- Det er ikke ny viden, at det fungerer at lade en ny gå med en erfaren akutsygeplejerske. Dog kan det være svært at passe ind i en travl hverdag. Men nu har vi gjort det, og vores erfaringer bekræfter, at det er bedst for alle parter at gøre det på denne måde, siger Helle Kornbek, som er afdelingssygeplejerske på A2 og forårets Obs-Covid-afsnit i Hospitalsenhed Midt. Hun fortsætter:

- Selv om vi har haft dygtige sygeplejersker til låns, så kender de ikke nødvendigvis til arbejdet på akutområdet. Så de gik altid to sammen. Den erfarne akutsygeplejerske påførte sig værnemidler og gik ind på stuen til patienten, mens den anden kunne stå i døren og lytte og dokumentere. Efter få uger var den 'nye' sygeplejerske klædt så godt på, at de to kunne bytte roller.

Sidemandsoplæringen har været god både for de nye medarbejdernes tryghed, for patientsikkerheden og for kvaliteten i opgaveløsningen, fortæller afdelingssygeplejersken.

- Det har været en presset hverdag, især i foråret da det var nyt for alle, men vi begynder også at kunne se gevinsten af indsatsen. Nu sker dokumentationen inde ved patienten, hvilket giver en større patientsikkerhed, end hvis sygeplejersken skal huske to eller tre patientforløb, inden hun får tid til at gå ind på kontoret for at dokumentere, siger Helle Kornbek.

Øget fokus på hygiejne og samarbejde

Hygiejnen er altid vigtig på et hospital, men udbruddet af Covid-19 har synliggjort hvor vigtig den dybdegående hygiejne er for at få brudt smitten.

- Vi har alle haft et øget fokus på god hygiejne i vores daglige arbejde med patienterne. Dét fokuspunkt har efter min mening helt klart været med til at opgradere hygiejnen i vores omgang med patienterne, siger afdelingssygeplejersken og fortsætter:

- Første bølge viste os, at det både kunne lade sig gøre at arbejde hurtigt og samarbejde på tværs af afdelinger om at give patienterne den bedste behandling. Desuden viste det, at medarbejderne i dén grad kan være forandringsparate. Vi har lånt sygeplejersker til Obs-Covid-afsnittet, som normalt aldrig møder denne type akutopgaver. De har alle gjort det rigtig godt, og vi er helt trygge ved endnu engang at arbejde tæt sammen med dem, hvis vi kommer til at mangle hænder på afsnittet igen, siger Helle Kornbek.

På Akutafdelingens afsnit A2 er der for tiden dedikeret 10 pladser til obs-covid-patienter.