IMG_20200127_111558.jpg

René og Mathias undersøger afstandskvadratloven for gammastråling under et besøg på Regionshospitalet Viborg. Foto: Fysiologisk Klinik

Fysiologisk Klinik i Viborg har haft ekstra travlt i årets første måned. Her har usædvanligt mange gymnasieklasser nemlig være på besøg for at se, hvordan matematik og fysik indgår i det daglige arbejde på et hospital.

06-02-2020

Hvad kan man egentlig bruge fysik til i den virkelige verden? Det spørgsmål har en række gymnasieelever fået et håndgribeligt indblik i efter at have besøgt Fysiologisk Klinik på Regionshospitalet Viborg. Klinikken har i år oplevet en usædvanlig stor tilstrømning af elever fra egnens gymnasier. Således har science-klasser fra STX-gymnasierne i både Tørring, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Silkeborg, Randers, Bjerringbro og Viborg været på besøg på afdelingen i forbindelse med projekter om anvendt fysik og matematik på et hospital.

"Medicinsk fysik" er i dag en obligatorisk del af science-elevernes pensum, og på Fysiologisk Klinik er både matematik og fysik en væsentlig del af dagligdagen. Her får nogle patienter indsprøjtet med meget små mængder radioaktivt sporstof i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser af organere i eksempelvis SPECT/CT- eller PET/CT-skanneren.

Ikke et sodavandsbesøg

Ved besøgene hører gymnasieeleverne blandt andet et oplæg fra en af afdelingens læger, ligesom en bioanalytiker viser rundt og fortæller om arbejdsopgaver med det højt specialiserede udstyr. Eleverne får også set, hvordan man bruger matematiske modeller til eksempelvis at beregne, at glas og mure omkring PET/CT skanneren skal være henholdsvis 20 og 24 centimeter tykke for at standse gammastrålingen. Og endelig får eleverne lov til at udføre forskellige forsøg med radioaktive stoffer sammen med hospitalsfysiker Lennart E. Petersen og hans kollega Paw Simesen, som begge har en fortid som gymnasielærere.

- Vi ønsker ikke et såkaldt sodavandsbesøg, hvor eleverne blot vises rundt. Eleverne skal inden besøget som minimum have gennemført undervisning på gymnasiet i det obligatoriske kernestof inden for kernefysik på B/A-niveau. På den måde sikrer vi os, at de kan få et optimalt fagligt udbytte af besøget hos os, fortæller hospitalsfysiker Lennart E. Petersen

Håber at friste de unge

Det er efterhånden 20 år siden, Fysiologisk Klinik tog imod de første gymnasieelever, og siden er interessen for at besøge afdelingen kun steget. Og besøgene giver ifølge ledende overlæge Jan Abrahamsen også god mening for afdelingen:

- Vores vigtigste opgave er selvfølgelig at foretage patientundersøgelser og give diagnoser på et højt fagligt niveau så hurtigt som muligt. Men for at sikre en fortsat tilgang til de forskellige sundhedsuddannelser, synes vi, at vi har en forpligtigelse til at vise gymnasieelever de mange forskellige og spændende jobmuligheder, der findes på et hospital – og det gøres vel bedst ved, at de selv kan opleve afdelingens mange arbejdsfunktioner. Så man kan vel kalde besøgene en form for karriere-læring.

Fysiologisk Klinik flyttede i efteråret i nye og markant større lokaler i det nye akutcenter, hvor produktionen samtidig er steget med 20 procent i forhold til 2018. Trods det høje daglige aktivitetsniveau prioriterer afdelingen fortsat at tage imod besøg fra relevante gymnasieklasser i håb om at kunne friste nogle af dem til en fremtidig karriere inden for den del af sundhedsvæsenet. Nogle af årets gæster har da også allerede vist interesse for området og spurgt til muligheden for at skrive det obligatoriske studieretningsprojekt i 3.g med udgangspunkt i Fysiologisk Kliniks brug af kendskab til fysik og matematik.