Hammel Indgang A_DSC_2779_1040px.jpg

Indgang A ved Hammel Neurocenter. 

26-03-2020

Regionshospitalet Hammel Neurocenter lukker i en midlertidig periode en række indgange til hospitalet som følge af COVID19-situationen.

Fra fredag den 27. marts klokken 9.00 lukker Regionshospitalet Hammel Neurocenter midlertidigt en række indgange til hospitalet.

Det betyder, at man skal benytte indgang A (hovedindgangen), hvis man har ærinde på neurocentret.

Lukningen af indgange sker for at begrænse smitten med COVID19 (corona-virus).

Patienter til blodprøvetagning

En gruppe af patienter er dog undtaget og kan derfor fortsat benytte deres sædvanlige indgang.

Det gælder patienter, der har en tid til at få taget en blodprøve. De kan fortsat benytte indgang B, der fører ind til blodprøvetagningen.

Alle andre indgange til neurocentret – udover indgang A og B – er lukkede, indtil det vurderes forsvarligt at åbne dem igen.

Hospitalet er i fuld gang med at opdatere såvel fysiske skilte som finde vej-siden på hjemmesiden.