Projekt udgående funktion.jpg

Modelfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hammel Neurocenter.

Kommunalt ansatte, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, har det seneste halve år kunnet søge sparring og rådgivning hos Hammel Neurocenter.

07-07-2020

Hammel Neurocenter er et af to steder i Danmark, der arbejder med rehabilitering af patienter med erhvervede hjerneskader på et højt specialiseret niveau. Det giver centret specialviden og erfaringer at trække på, fordi centret behandler de patienter med mest komplekse og svære hjerneskader i Danmark.

Den store specialviden, som Hammel Neurocenter rummer, vil centret gerne dele, og gennem projekt 'Udgående Funktion' har det siden begyndelsen af 2020 været muligt for kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervet hjerneskade, at søge råd og vejledning hos Hammel Neurocenter, som på den måde er med til at understøtte kommunerne i at håndtere den komplekse opgave, det kan være, når man har en borger med en alvorlig erhvervet hjerneskade. Projektet er søsat af Sundhedsstyrelsen på baggrund af en gennemgang af hjerneskadeområdet.

- Vi vil rigtig gerne dele vores viden og erfaringer, så det kommer de ramte borgere til gode. Når de kommunalt ansatte oplever udfordringer på hjerneskadeområdet, vil vi gerne tilbyde sparring og rådgivning, siger neurocentrets afsnitsleder Jacob Ahlgreen Gram, der er projektleder for projekt 'Udgående Funktion'.

Kommuner er glade for tilbud

Julia Bjerge Riis, ergoterapeut i Vejle Kommune, er en af de kommunale medarbejdere, som har været igennem et forløb om en borger i samarbejde med Hammel Neurocenter, hvilket hun har været rigtig glad for.

- Vi fik en borger hjem fra Hammel Neurocenter, og vi etablerede et team, som skulle varetage genoptræningen af borgeren i eget hjem. Inden forløbet startede op, mødtes hele det kommunale team, der skulle stå for genoptræningen i hjemmet, med borgeren, dennes ægtefælle samt ergoterapeut og fysioterapeut fra Hammel Neurocenter. Vi fik en god overlevering med gennemgang af, hvem borgeren er, og hvor langt borgeren er kommet i sin genoptræning. Vi gennemgik, hvad der har været fokus på i genoptræningen på Hammel Neurocenter, hvilke neuropædagogiske tilgange de på neurocentret har gjort brug af i arbejdet med borgeren, og hvilke andre strategier, der har fungeret godt, siger Julia Bjerge Riis.

Mødet fandt sted i borgerens eget hjem, og siden har der været opfølgende møder mellem det kommunale team og specialisterne på Hammel Neurocenter med 1-2 måneders mellemrum.

Et tilbud om rådgivning til alle kommunalt ansatte

Alle kommunalt ansatte fagpersoner i jyske eller fynske kommuner, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, kan benytte sig af tilbuddet om vejledning fra Hammel Neurocenters udgående funktion. Kommunerne i den østlige del af Danmark dækkes af Hammel Neurocenters søsterafdeling på Hvidovre Hospital, der er det andet sted i Danmark, der behandler patienter med en erhvervet hjerneskade på højt specialiseret niveau.

Gitte Lund er sygeplejerske på Sengeafsnit 3 på Hammel Neurocenter, hvor hun har været med til at rådgive kommunalt ansatte om en borger med erhvervet hjerneskade. Hun ser rådgivningen som en kompetenceudvikling til de kommunalt ansatte, der får en borger hjem, som har været igennem et særligt udfordrende forløb.

- På Hammel Neurocenter er vi meget optagede af de gode overgange. Det er sjældent, at vi udskriver en patient direkte til hjemmet, men når vi gør, er det vigtigt for os med en god overlevering til de kommunale medarbejdere, der skal overtage træningen og plejen af borgeren. Det skal også understøtte, at familie og pårørende får den nødvendige støtte i forhold til de udfordringer, borgeren med erhvervet hjerneskade oplever, siger Gitte Lund.

Sammen med sine kolleger har hun gennem patientens indlæggelse på Hammel Neurocenter fået et stort kendskab til og viden om patienten – sammen med en stor faglig viden om erhvervet hjerneskade er der en stor viden, der skal gives videre til de kommunale medarbejdere, som tager over, når patienten bliver udskrevet.

- På Hammel Neurocenter har vi patienterne relativt lang tid og kender dem godt. Vi har en god relation til den enkelte patient og ved, hvilke tegn vi skal holde øje med i de enkelte situationer. Udviser patienten velvære, frustration eller tegn på depression? Det kendskab og den relation bruger vi til at klæde vores kommunale kolleger godt på til at overtage plejen og træningen af borgeren efter udskrivelsen fra hospitalet, siger Gitte Lund og supplerer:

- Alt dette er noget, vi har stor fokus på ved udskrivelsen fra hospitalet i overgangen til eget hjem eller til kommunalt regi. Derfor giver samarbejdet med de kommunale kolleger i den udgående funktion rigtig god mening, og vi har her fra Hammel Neurocenter været rigtig glade for det.

Projekt udgående funktion kører foreløbigt som et projekt indtil udgangen af 2020.