Corona_genre_1040px_040.jpg

14-03-2020

Hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive har de seneste uger rustet sig til at behandle patienter med Covid19. Der er opbygget isolationsafsnit og forberedt til at åbne ekstra intensivpladser. Fra tirsdag er ikke livstruende og førlighedtruende aktivitet på hospitalerne aflyst i stort omfang.

Midt i den forgangne uge ændrede sundhedsmyndighederne strategi fra inddæmning, det vil sige fra opsporing og karantæne til afbødning. Ved strategiskiftet fik Hospitalsenhed Midt som regionshospital ansvar for Covid19-patienter fra eget optageområde: Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Udskyder aktivitet fra tirsdag

Hospitalsenhed Midt er i dag gået i gang med at udskyde alle undersøgelser, behandlinger, operationer og kontroller for patienter med sygdomme:

 • hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande (herunder kræft), eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed
 • hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen.

- Vi udskyder i henhold til myndighedernes beslutning for at mindske smitterisiko mellem patienter, for at frigøre personale til at udrede og behandle Covid19-personale samt for at frigøre personale til oplæring i denne opgave, forklarer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Patienter bliver ringet op

Hospitalerne er allerede nu i gang med at ringe til de patienter, der får aflyst deres aftale på hospitalerne tirsdag og onsdag. Der udsendes desuden breve til berørte patienter i e-boks (fysisk post, hvis patient er fritaget fra digital post).

Udskydelserne gælder fra tirsdag den 17. marts, hvor det lovgivningsmæssige grundlag træder i kraft og fire uger frem. Alle patienter, som får udskudt aftaler på hospitalet, bliver kontaktet. Man behøver ikke selv kontakt hospitalet.

Hospitalsenhed Midt opfordrer desuden alle pårørende til indlagte patienter om at besøge deres indlagte familiemedlemmer mindst muligt på grund af smitterisiko.

Krisestab leder indsatsen

Hospitalsenhed Midts indsats for at håndtere Covid19 har været i gang i flere uger og ledes af Hospitalsenhed Midts krisestab med hospitalsledelsen i spidsen samt alle afdelings- og centerledelser i tæt samarbejde og koordinering. Indsatsen støttes af en administrativ corona-gruppe, der håndterer alle spørgsmål og svar og iværksætter de nødvendige støttefunktioner.

- Der er ingen tvivl om, at der har været mange uafklarede spørgsmål og bekymringer hos vores personale de sidste to uger. Men personalet har stået sammen og har på få dage fået vores Covid19-indsats op at stå, så vi har håndteret både mistænkte og bekræftet smittede Covid19-patienter i den forgangne uge. Det er rigtig flot klaret i en svær situation, forklarer Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Nedenfor gennemgås de konkrete tiltag på hvert hospital i Hospitalsenhed Midt.

Regionshospitalet Viborg

I Hospitalsenhed Midt er Regionshospitalet Viborg akuthospital. Derfor er hospitalet i Viborg det hospital, som hovedsageligt vil håndtere Covid19-patienter. Konkret betyder det, at:

 • Der på hospitalet nu er opbygget et fuldt isolationsafsnit til patienter med Covid19, som kan tages i brug fra mandag. Afsnittet ligger i de lokaler, hvor Akutafdelingen hørte til indtil flytning til det nye akutcenter i efteråret 2019. Der er lagt plan for, hvordan afsnittet bemandes med personale fra Hospitalsenhed Midts afdelinger og centre.
 • Der er lagt konkret plan for, hvordan hospitalets intensiv-afdeling kan udbygges, både med sengepladser, ekstra respiratorer og mandskab. Såfremt der bliver brug for ekstra personale, er der overblik over, hvilket personale på andre afdelinger, der har respirator-kompetencer, ligesom der er iværksat et kursusprogram i respirator-behandling for personale fra andre afdelinger.
 • Der er sikret podningsmuligheder i akutmodtagelsen i akutcentret. En akutlæge hjælper til i hospitalsvisitationen i dialog med praktiserende læger, som ringer ind om Covid19-mistænkte patienter.
 • Der er skabt fælles overblik og styring i forhold til alle værnemidler, herunder masker, dragter mv., som personalet skal bruge i kontakt med patienter med mistanke om Covid19.
 • Hospitalet udskyder aktivitet jævnfør myndighedernes beslutning om dette.

Regionshospitalet Silkeborg

 • Regionshospitalet Silkeborg er søsterhospital til Viborg, men med en mindre akutfunktion og meget planlagt aktivitet.
 • Personale på Regionshospitalet Silkeborg er klar til at håndtere patienter med mistanke om Covid19, hvis de kommer ind i Silkeborg, før de flyttes til Viborg.
 • For at sikre tilstrækkelig plads til Covid19-patienter i Viborg, er der lagt planer for, hvordan de medicinske sengeafsnit i Diagnostisk Center og intensiv sengepladser i Center for Planlagt Kirurgi kan aflaste RH Viborg ved at overtage indlagte patienter med andre sygdomme end Covid19.
 • Hospitalet udskyder aktivitet jævnfør myndighedernes beslutning om dette.
 • Der er planer for, hvordan personale fra Silkeborg evt. kan hjælpe i Viborg, når det bliver nødvendigt.

Regionshospitalet Skive

På Regionshospitalet Skive håndteres en række ikke-akutte funktioner, herunder røntgen, lungeklinik og fertilitetsklinik. H Hospitalet udskyder aktivitet jævnfør myndighedernes beslutning om dette.

Neurorehabilitering i Viborg, Hammel, Skive og Lemvig

Hospitalsenhed Midt varetager rehabilitering efter rygmarvsskade i Viborg og efter hjerneskade på regionshospitalerne i Hammel, Skive og Lemvig. Disse funktioner fortsætter.

Yderligere oplysninger

Hospitalsenhed Midt planlægger ikke for nuværende at give oplysninger om antal indlagte smittede.

Al pressekontakt vedrørende Hospitalsenhed Midts håndtering af Covid19 skal rettes til:

Kommunikations- og sekretariatschef, Kristine Stange, tlf 51836020.