190708_Skive_07_1040px.jpg

Hospitalsenhed Midt går inden længe i gang med renovering og forskønnelse af RH Skive for i alt 14 millioner kroner.

16-09-2020

Tage skal renoveres, vinduer skiftes ud og en enkelt bygning rives ned. Hen over efteråret og vinteren kommer håndværkerne til at dominere billedet på og omkring Regionshospitalet Skive. Hospitalets bygninger, som rummer blandt andet hospitalets funktioner, kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger, skal nemlig renoveres for i alt 14 millioner kroner.

Allerede nu er de indledende øvelser gået i gang, og i løbet af oktober begynder så renoveringen af tag på bygning 23 og 24, som blandt andet rummer praktiserende læger, kommunale sundhedstilbud og hudklinik. Efterfølgende fortsætter renoveringsarbejdet så i bygning 20, 21 og 22 (hospitalets hovedbygninger), hvor der skal skiftes vinduer. De to projekter vil ud over at sikre bygningernes fremtidige stand også få en positiv indvirkning for indeklimaet for patienter og personale. Endelig skal den gamle kantinebygning rives ned for blandt andet at åbne op ind til den nye park.

Parkeringspladser spærres

I forbindelse med de mange renoveringsprojekter vil det være nødvendigt at afspærre parkeringsområder, omlægge kørende og gående trafik og opstille stilladser omkring bygningerne, oplyser Hospitalsenhed Midts Byggeri og Projekt, som lover at gøre, hvad de kan for at begrænse generne mest muligt.

Hospitalets funktioner i Skive er ligesom sundhedshusets øvrige aktører allerede informeret om det forestående arbejde og de gener, det vil kunne give, mens arbejdet står på. På samme måde vil der naturligvis blive skiltet med alternative indgange og ruter, hvor det måtte være nødvendigt.

Fremrykkede investeringer

Pengene til de mange renoveringer blev bevilget af Region Midtjylland i forbindelse med COVID-19 nedlukningen i foråret, hvor en række anlægsinvesteringer blev fremrykket.

På Hospitalsenhed Midt er der ud over renoveringerne i Skive også udsigt til håndværkere i både Silkeborg, Hammel og Viborg.

Læs om de fremrykkede anlægsinvesteringer her.

Byggeri og Projekt forventer, at alle renoveringsprojekterne i Skive er afsluttet i løbet af foråret 2021.