DBH Silkeborg.jpg

21-02-2020

Regionshospitalet Silkeborg er endnu en gang blevet kåret som Danmarks bedste mindre hospital af Dagens Medicin, mens Regionshospitalet Viborg placerer sig på en 2. plads i kategorien Danmarks Bedste Mellemstore Hospitaler.

(Se billeder fra dagens fejring nederst på siden)

- Det er et virkelig flot og imponerende resultat, der skyldes de mange dygtige medarbejderes engagement. De gør en kæmpe indsats hver dag til gavn for vores patienter. Og samtidig udvikler og forbedrer de hele tiden patienternes forløb på hospitalet inden for både udredning, diagnostik og behandling, lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau fra Region Midtjylland.

Tidsskriftet Dagens Medicin tager hvert år temperaturen på landets hospitaler og kårer Danmarks bedste hospitaler og specialer. Kåringerne er netop blevet offentliggjort, og der er uddelt tre hovedpriser i kategorierne Danmarks Bedste Største Hospital, Danmarks Bedste Mellemstore Hospital og Danmarks Bedste Mindre Hospital.

Vinderne er fundet på baggrund af analyser af data fra sundhedsvæsenets kvalitetsdatabaser.

Silkeborg vinder for 7. år i træk
Hospitalet i Silkeborg modtager prisen Danmarks Bedste Mindre Hospital for 7. år i træk med en samlet score på 94,6 point ud af 100.

- Det er helt fantastisk godt gået, at hospitalet i Silkeborg år efter år hiver 1. pladsen hjem. Det skyldes, at hospitalets medarbejdere har fat i noget helt rigtigt. De præsterer et højt fagligt niveau og har en innovativ tilgang, der gang på gang høster frugtbare resultater for patienterne, for personalet og for samfundet, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt, som hospitalerne i Viborg og Silkeborg er en del af.

Regionshospitalet Silkeborg har som en del af kåringen modtaget tre delpriser inden for det ortopædkirurgiske speciale. Det gælder operationer, hvor man udskifter skuldre, hofter og knæ. Hospitalet har blandt andet særlige "samme-dags-operationer", hvor alt foregår i løbet af én dag, så patienterne bliver indlagt, opereret og udskrevet samme dag.

Derudover har hospitalet i Silkeborg fået prisen som Danmarks bedste til voksendiabetes, lindrende behandling af terminalt syge patienter og leddegigt.

Hospitalet i Viborg leverer høj samlet score
Regionshospitalet Viborg ender med en samlet score på 94,9 point ud af 100, og det giver en 2. plads. Sidste år løb hospitalet med første pladsen foran hospitalet i Vejle, men denne gang bytter de to hospitaler plads i toppen af den mellemstore kategori.

Hospitalet i Viborg har det seneste år været igennem en stor omvæltning med indflytningen i hospitalets nye akutcenter. Det har givet ekstra stort arbejdspres med træning forud for indflytningen, selve flytningen og ibrugtagningen. Alligevel er det lykkes for hospitalet og de ansatte at opnå en placering i toppen i kåringen af Danmarks bedste hospitaler.

- Det er rigtig flot, at hospitalet i Viborg hiver 2. pladsen hjem med så flot en score. Det er en stor kadeau til medarbejderne, der har knoklet – ikke bare med at sikre de bedste forløb for vores patienter – men også med at tage vores nye akutcenter i brug, fortæller sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen.

Regionshospitalet Viborg udmærker sig i kåringen ved at have fået delpriserne som Danmarks bedste til lindrende behandling af terminalt syge patienter, børnediabetes og forbigående blodpropper i hjernen.

Vinder næstflest delpriser på specialer
Hospitalsenhed Midt vinder samlet set næstflest af de delpriser, som Dagens Medicin uddeler som en del af kåringen. Her løber hospitalsenheden samlet set med 8 af delpriserne, mens kun hospitalet i Vejle overgår antallet med 9 delpriser.

De flotte resultater udløser i anledningen af kåringen chokolade til alle hospitalsenhedens 4.200 medarbejdere fra hospitalsledelsen.

Danmarks bedste til en række specialer

I Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospital, er Regionshospitalet Silkeborg kåret som vinder i kategorien Danmarks Bedste Mindre Hospital, mens Regionshospitalet Viborg opnåede en andenplads i kategorien Danmarks Bedste Mellemstore Hospital.

Derudover har Hospitalsenhed Midt vundet førstepriser i følgende speciale-kategorier:


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}