200604-Jodkorn_DSC8572_B_1040px.jpgDet lille jodkorn syner ikke af meget, når det bliver placeret ved siden af en helt almindelig papirclips. Men effekten er stor. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsenhed Midt har, som kun det andet brystcenter i Danmark, opnået tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til at foretage en mere avanceret og præcis behandling for brystkræft ved hjælp af radioaktive jodkorn.

05-06-2020

Efter indførslen af brystkræftscreeningen har omkring en tredjedel af de fundne forandringer været så små, at man ikke har kunnet føle dem. De kan til gengæld ses ved hjælp af en mammografi-undersøgelse. Patienter med denne type forandringer har hidtil fået foretaget en såkaldt nålemarkering af forandringen i brystet på operationsdagen, så kirurgen kan identificere tumoren. Ved nålemarkeringen indsætter man en tynd metaltråd i brystet gennem en nål og markerer på den måde, hvilket væv der skal fjernes og undersøges nærmere. Metoden kan dog være teknisk vanskelig at udføre, og i nogle tilfælde har det været meget svært at genfinde forandringen ud fra nålemarkeringen. Nålemarkeringen kan desuden være ubehagelig for patienten.

Det har i lang tid været et stort ønske fra Hospitalsenhed Midt i stedet at anvende en metode, hvor man erstatter nålemarkering med radioaktive jodkorn. I stedet for en nål placerer man et jodkorn midt i kræftknuden.  Under operationen bruger lægen en geigertæller for at finde ud af, hvor det syge væv er, der skal fjernes.  Det er en metode, der i flere år har været anvendt i udlandet og på Rigshospitalet. Radioaktiviteten er meget begrænset og er uden risiko for patienten. Med denne metode bliver det nemmere for kirurgen at lægge det rigtige snit, så al kræften kommer væk uden at fjerne for meget af brystet.

- Fordelen ved metoden med radioaktive jodkorn er, at vi kan foretage en helt præcis markering i vævet, hvor forandringerne sidder. Den meget præcise markering betyder, at vi ikke behøver at fjerne helt så meget væv som hidtil. Det vil også optimere det kosmetiske resultat, og færre patienter vil på sigt skulle re-opereres, siger Inge Scheel Andersen, der er specialeansvarlig overlæge på Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.

Som det andet brystcenter i Danmark har Hospitalsenhed Midt med en stor indsats fra hospitalsfysikerne i Fysiologisk Klinik på rekordtid opnået tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til at lægge radioaktive jodkorn på patienter med ikke-følbare forandringer i brystvævet og på patienter, der skal til kemoterapibehandling, inden de opereres.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået tilladelse til at bruge denne behandlingsform som et af de første steder i Danmark. Metodens succes beror i høj grad på et tæt samarbejde mellem Brystkirurgi, Patologi, Røntgen og Skanning samt Fysiologisk Klinik, siger ledende overlæge i Fysiologi, Jan Abrahamsen.

Også kirurgen ser gode muligheder i den nye behandlingsform – ikke mindst vil patienterne opleve færre gener ved den nye metode.

- Nålemarkeringen kan være ubehagelig for patienten, og med den nye metode kan vi give en mere præcis markering og forenkle behandlingsforløbet, siger overlæge Inge Scheel Andersen.

Hospitalsenhed Midt har anvendt metoden siden 1. april på udvalgte patienter, men er nu to måneder senere gået over til at anvende metoden på alle patienter med forandringer, hvor markering ønskes.