En faglig gennemgang af 625 henvisninger og visitation fra Regionshospitalet Silkeborg viser, at 132 patienter burde have været visiteret til fulddosis-CT skanning frem for lavdosis-CT på grund af symptomer på eller mistanke om lungekræft. 110 er blevet tilbudt genundersøgelse, 99 patienter har taget imod tilbud om genundersøgelse med fulddosis-CT. 22 havde allerede fået foretaget en fulddosis-CT skanning. Gennemgangen er sket efter rådgivning fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

19-10-2020

- Gennemgangen viser, at de involverede speciallæger har vurderet, at ikke alle patienter har fået den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin retningslinje. Vi har efterfølgende taget kontakt til de berørte patienter og tilbudt dem en fulddosis-CT, så vi sikrer, at alle patienter har fået den diagnostiske undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen tilsiger, forklarer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg er en del af.

På den baggrund har Hospitalsenhed Midt netop sendt den afsluttende redegørelse i sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er nu op til styrelsen at vurdere sagen. I faktaboksen nedenfor gennemgås status for de berørte patienter.

Sagen kort fortalt

Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg indførte tilbage i 2016 lavdosis-CT, som et tilbud til patienter med vage symptomer på lungekræft. Dengang var tilbuddet en udvidelse i forhold til den vanlige røntgenundersøgelse, og Diagnostisk Center har gennem årene fundet flere tilfælde af lungekræft i tidlige stadier end landsgennemsnittet.

I april 2019 ændrede Sundhedsstyrelsen imidlertid sine retningslinjer, så patienter, hvor der er mistanke om lungekræft, nu bør henvises til fulddosis-CT – da hverken røntgen, ultra-lavdosis eller lavdosis-CT af brystkassen er velegnet til udredning, når der er klinisk mistanke om lungekræft. Diagnostisk Center havde dog indtil marts 2020 fortsat med at give mulighed for henvisning til lavdosis-CT ved "mistanke om lungekræft på grund af ikke-specifikke, vage symptomer, rygning mv, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke er opfyldt".

Diagnostisk Centers henvisningskriterier til praktiserende læger blev først ændret i marts 2020 efter kraftig kritik fra Danske Lunge Cancer Gruppe (DLCG), intern advarsel og en intern redegørelse og et efterfølgende svar fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skrev i sit svar den 28. februar 2020 blandt andet:

"at hverken røntgen, ultra lavdosis eller lavdosis CT-skanning af brystkassen er velegnet til udredning, når der er en klinisk mistanke om lungekræft, da ingen af undersøgelserne med sikkerhed kan udelukke lungekræft. Således kan centrale dele af brystkasse, hvor lungekræft i nogle tilfælde starter, ikke vurderes på en lav dosis CT-skanning" og "Opsummerende, og i overensstemmelse med DLCGs vurdering, bør patienten udredes i pakkeforløbet for lungekræft, hvis det vurderes, at patienten kan have lungekræft"

Samtidig valgte Hospitalsenhed Midt efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed at gennemgå en række konkrete patientsager fra perioden april 2019 til marts 2020.

- Når der rejses tvivl om, hvorvidt vi efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal det undersøges for at sikre, at alle patienter har fået den undersøgelse, de bør have. Derfor valgte vi at gennemgå i alt 625 patientsager, siger Claus Brøckner Nielsen om baggrunden for gennemgangen.

Konklusioner overlades til styrelse

Alle berørte patienter er som nævnt tilbudt genundersøgelse, og hospitalets henvisningskriterier til lavdosis-CT er ændret, så de svarer til anbefalingen i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at praktiserende læger bliver oplyst om, at hvis de mistænker lungekræft, så skal patienten henvises til fulddosis-CT. Ved mistanke om lungekræft tilbyder hospitalet kun undersøgelse med fulddosis CT og dermed en mere følsom undersøgelse end lavdosis- CT.

Sagen om lavdosis-CT har givet både stor medieopmærksomhed og intern uro på Regionshospitalet Silkeborg. Med gennemgangen er der skabt et endeligt overblik over, om alle patienterne har fået det tilbud, Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefaler. Samtidig er der taget hånd om alle de berørte patienter. Redegørelsen overdrages nu til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen nærmere og drage konklusioner på baggrund af tallene.

Samtidig er der på regionalt niveau etableret et nyt overordnet samarbejde om forskning i lavdosis-CT.

- Vi har nu afsluttet gennemgangen af de 625 patientsager. Patienter kan fortsat være helt trygge ved de undersøgelser og behandlinger de får på Hospitalsenhed Midt. I Silkeborg arbejder vi også målrettet sammen med centerledelsen om at genetablere arbejdsglæde og glæden ved at udvikle og give de bedst mulige tilbud til patienterne. Vi oplever, at både medarbejdere og samarbejdspartnere ønsker at medvirke til opgaven. Regionshospitalet Silkeborg er de seneste mange år blevet kåret til Danmarks bedste mindre hospital, og patienterne kan også fremover have tillid til, at medarbejderne hver dag arbejder engageret og giver dem den bedst mulige undersøgelse og behandling, siger Claus Brøckner Nielsen.

 

Afsluttende status på sag om lavdosis-CT

Få overblik over faktaboksen: Se læsevejledning

 • 625 patientforløb er blevet gennemgået af radiologer og medicinske læger på Diagnostisk Center for at få et klart overblik over, hvor mange patienter der ikke har fået den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefaler. Tvivlstilfælde er sendt til uvildig, ekstern vurdering på Odense Universitetshospital.
 • I alt 132 patienter burde have været undersøgt med fulddosis CT-skanning med kontrast frem for lavdosis-CT.
 • De 132 patienter fordeler sig således:
  • 4 patienter er kommet i lungekræftpakke, heraf har 1 fået konstateret lungekræft, mens 3 er i kontrolforløb
  • 2 patienter er kommet i kræftpakker og har fået konstateret hhv bryst- og nyrekræft.
  • 4 patienter er kommet i nyt lungemedicinsk kontrolforløb
  • 16 er henvist til anden udredning (eksempelvis: lungemedicinsk udredning, supplerende ultralysskanning af nyre, mavetarmundersøgelser, og mammografi)
  • 11 har ikke ønsket genundersøgelse
  • 1 patient fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT, fordi der allerede var genundersøgt med fulddosis-CT. Pågældende ønskede derudover ikke yderligere udredning.
  • 49 patienter er afsluttet efter genundersøgelse
  • 24 patienter fortsætter i et efter initialt LDCT påbegyndt lungemedicinsk kontrolforløb.
  • 21 patienter fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT skanning, fordi de allerede var blevet genundersøgt med fulddosis-CT af forskellige årsager i forløbet. Nogle blev direkte henvist fra lavdosis-CT til fulddosis-CT. Andre er blevet undersøgt med fulddosis-CT efter nogle måneder. Fem af de 22 har fået konstateret kræft.
 • Redegørelsen er nu sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen.