Hovedingang_Hammel_DSC_2770_1.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

11-05-2020

Med rehabiliteringspraksis, forskning og uddannelse på højeste internationale niveau skal et nyt videnscenter for neurorehabilitering sikre midtjyske patienter den absolut bedste behandling.

ViC er navnet på det nye Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering. Det nye videnscenter er en del af Hospitalsenhed Midt, og det samler højtspecialiserede funktioner inden for neurorehabilitering fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvor også Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg, inkluderes og ønskes styrket.

Opbygningen af videnscentret er et ønske om at opbygge et endnu stærkere rehabiliteringstilbud ved at samle det omfangsrige videns- og erfaringsgrundlag i ét videnscenter.  Det skal ske ved at øge samspillet mellem praksis, uddannelse, forskning og innovation på tværs af sektorer og neurologiske universitets- og hospitalsmiljøer i Vestdanmark.

En konsolidering af kræfterne inden for neurorehabiliteringen på Hospitalsenhed Midt glæder Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

- Jeg er stolt over, at vi med etableringen af videnscentret for neurorehabilitering skaber rammer for at sikre rehabiliteringspraksis i et tættere samarbejde mellem praksis, uddannelse, forskning og innovation. Med etableringen af videnscentret sikrer vi ikke bare patienterne i Region Midtjylland, men også i hele Vestdanmark den bedste og mest moderne behandling inden for neurorehabilitering på tværs af sektorer. Vi sikrer også bedre uddannelse, innovation og forskning til nuværende og kommende medarbejdere i både regioner og kommuner. Det gør en kæmpe forskel både for patienterne og for deres pårørende, siger Claus Brøckner Nielsen.

Allerede i dag udbyder Hammel Neurocenter uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb både internt og eksternt på tværs af sektorer for over 2.200 kursister om året, mens Vestdansk Center for Rygmarvsskade uddanner på skandinavisk plan og arbejder internt med uddannelse og kompetenceudvikling.

Lene Bastrup Jørgensen, der er ansat som videnscenterleder for ViC, har store ambitioner for centrets arbejde. Visionen er blandt andet at skabe et epicenter for det tværgående samarbejde ved at stille den bedste viden til rådighed og få omsat viden til praksis.  I det arbejde ønskes et tæt samarbejde med neurologiske samarbejdsparter i øst, patientorganisationer, private rehabiliteringssteder, industrien og ikke mindst ved involvering af patienter og pårørende.

- Vi vil skabe bedst mulig livskvalitet for mennesker med behov for neurorehabilitering og for deres pårørende, siger Lene Bastrup Jørgensen.

ViC bliver et murstensløst center, der med ansættelsen af en videnscenterleder har taget de første officielle skridt i en opbygning. En officiel åbning af videnscentret er endnu ikke fastsat, men det forventes åbnet i løbet af året.

_DSC4794_ VCR hovedindgang.jpg


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}