201117 DVT Open Acces_DSC4042_1040px.jpg

De seneste fem år har praktiserende læger i Silkeborg kunnet henvise patienter med mistanke om blodprop i benet direkte til ultralydsskanning på Regionshospitalet Silkeborg. Det giver hurtigere svar til patienterne – og økonomiske gevinst til hospitalet. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Regionshospitalet Silkeborg

Færre indlæggelser, hurtigere behandling og færre udgifter for hospitalet har været nogle af gevinsterne, siden Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg for fem år siden indførte et nyt forløb for patienter med mistanke om blodprop i benet.

26-11-2020

Hurtig afklaring gavner både patienter, praktiserende læger og hospitalet, når det handler om mistanke om blodpropper i benet. Det viser en forskningsartikel, som Diagnostisk Center har skrevet på baggrund af de seneste fem års erfaring fra Regionshospitalet Silkeborg.

Siden 2015 har Diagnostisk Center givet de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter direkte til ultralydsskanning ved mistanke om blodprop i benet, en såkaldt Dyb Vene Trombose. Tilbuddet – som går under navnet DVT Open Access - betyder, at patienterne hurtigt kan få afklaret, om der er tale om en blodprop i benet, eller om forklaringen på deres symptomer skal findes i andre årsager.

- Forløbet er et godt eksempel på, hvordan Diagnostisk Center lytter til de praktiserende lægers behov og finder en løsning, som er til gavn for særligt patienterne – men også for de praktiserende læger og hospitalet, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

Projektet i praksis

Da Diagnostisk Center i 2015 indførte DVT Open Access var ambitionen at sikre hurtigere afklaring til patienterne. Typisk måtte patienterne en tur omkring en akutafdeling, hvor der kunne være ventetid på ultralydsskanningen, og ofte var der tale om et forløb på 24 timer, før patienten fik en endelig afklaring.

Med DVT Open Access kan patienterne i stedet tage turen direkte fra deres praktiserende læge til hospitalets Røntgen og Skanning, hvor en sonograf eller radiolog skanner patientens ben med det samme.

Godt en fjerdedel af patienterne har så markante symptomer, at de praktiserende læger allerede ved henvisningen har en klar formodning om, at der vil være tale om en blodprop i benet eller anden behandlingskrævende tilstand. Resten henvises gennem den såkaldte Ja/Nej Klinik, hvor hovedformålet er at få afklaret, om der kan være tale om en blodprop i benet eller ikke. Er svaret nej, kan patienten allerede efter en halv time tage beroliget hjem og følges efterfølgende op hos egen læge. Er svaret ja, sendes patienten videre til behandling på Medicinsk Afsnit og vil typisk efter to og en halv time på hospitalet have fået både afklaring, behandlingsplan og blodfortyndende medicin. I begge tilfælde er der altså tale om et markant hurtigere forløb end tidligere.

- Det viser, hvad tværfagligt samarbejde, fleksible medarbejdere og et fælles mål kan udrette. I det konkrete tilfælde kan det eksempelvis kun lade sig gøre, fordi medarbejderne i både Røntgen og Skanning og det medicinske speciale har budt ind med stor gejst og fleksibilitet, siger ledende radiologisk overlæge på Diagnostisk Center Niels Bang.

Økonomisk gevinst

Ud over at gavne de 250-300 årlige patienter har også de praktiserende læger og hospitalet god gavn af ordningen, påpeger kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle fra Diagnostisk Center.

- De praktiserende læger er glade for tilgængeligheden og de hurtige svar, og for hospitalet betyder ordningen både en aflastning af sengeafdelingen og en økonomisk gevinst, eftersom vores tilbud er 60 procent billigere end det oprindelige uden at gå på kompromis med kvaliteten, siger Annette Meyer Balle.

Gevinsten opnås blandt andet ved større effektivitet, fravalg af en indledende blodprøve og færre kontrolskanninger, fordi patienterne ved DVT Open Access modsat tidligere får skannet hele benet ved første skanning.

- Vi kan samtidig se, at de praktiserende læger er rigtig dygtige til at vurdere deres patienter, og kan skelne mellem patienter med lav og høj risiko for reel sygdom. I 23 procent af tilfældene finder vi faktisk en blodprop i benet, og det tal svarer meget godt til de tilsvarende tal på akutafdelingerne, så der er altså ikke tale om øget belastning af systemet på grund af den åbne henvisningsmulighed, siger Annette Meyer Balle.

Diagnostisk Centers forskningsartikel om DVT Open Acces er peer reviewed og offentliggjort i BMC Family Practice.