190708_Silkeborg_01_1040px.jpg

 

Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttede tirsdag at invitere Silkeborg Kommune og praksissektoren til at være med til at skrive en langsigtet plan for et stærkt og fremtidssikret hospital i Silkeborg.

18-06-2020

En ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg skal have to spor og rumme bidrag fra mange sider. Det besluttede Forretningsudvalget i Region Midtjylland tirsdag.

Udviklingsplan i to spor

Planen får to spor: Det ene handler om hospitalets funktioner og udvikling, mens det andet fokuserer på at udvikle samarbejdet med Silkeborg Kommune og læger i praksissektoren.

Streg under udviklingshospital

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) forklarer, at målet med udviklingsplanen er at understrege hospitalets position som udviklingshospital i Region Midtjylland og videreudvikle samarbejdet med blandt andre kommune og sundhedssektor.

- Både grupper af borgere og medarbejdere giver i øjeblikket udtryk for, at de er usikre på hospitalets fremtid. Det er vi faktisk ikke i regionsrådet, og med en udviklingsplan der inddrager mange synspunkter og fagligheder, vil vi gerne bakke op bag hospitalsledelsens eget ønske om en langsigtet plan for investeringer på Regionshospitalet Silkeborg, siger regionsrådsformanden.

Bred inddragelse

Sammenlagt skal udviklingsplanens to spor sikre bred inddragelse af politikere, ledelse, medarbejdere og andre interessenter i fremtidig udvikling af Regionshospitalet Silkeborg.

- Vi håber meget, at samarbejdspartnerne er interesserede i at bidrage med ideer til udvikling af samarbejdet mellem hospital, kommune og praksissektoren, siger Anders Kühnau.

Arbejdet i de to spor skal også vise, hvilke bygningsmæssige behov, der skal løses. Den viden vil senere indgå i budgetarbejde.

De nærmere rammer for udviklingsplanens to spor forventes drøftet og besluttet på regionsrådets næste møde onsdag den 24. juni.