BOU_Jens-Peter-Nielsen_DSC7794_1040px.jpg

Hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt har konstitueret Jens Peter Nielsen som ledende overlæge i Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg. Konstitueringen sker efter, at den tidligere afdelingsledelse har ønsket at søge nye job.

02-06-2020

Jens Peter Nielsen har været overlæge i Børn og Unge i knap 26 år og arbejder i afdelingens Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte. Han er derudover uddannelseskoordinerende overlæge på tværs af Hospitalsenhed Midt med ansvar for yngre lægers uddannelse.

-Min opgave bliver todelt. Jeg skal medvirke til at skabe en god afdeling med et godt renommé og sikre et godt grundlag at starte på for en ny permanent afdelingsledelse. Det er ikke et ønskejob, men med den ballast, jeg har, og den opbakning, jeg møder, er det svært ikke at byde ind, siger Jens Peter Nielsen.

Dialog med personalet

Hospitalsledelsen har besluttet at konstituere i stillingen efter, at den tidligere ledende overlæge samt oversygeplejerske valgte at søge nye jobs.

-I dialog med personalet har vi fået gode input til, hvordan vi etablerer et godt samarbejde og ledelse i Børn og Unge. På den baggrund konstituerer vi og er glade for, at Jens Peter vil træde til med sin store erfaring fra afdelingen og med ledelse af uddannelseslæger, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Fortid er fortid

Hospitalsledelsen har de seneste to uger mødtes med speciallæger, funktionsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at drøfte den fremtidige ledelsesstruktur i afdelingen. På baggrund af den dialog har Jens Peter Nielsen sagt ja til opgaven.

Jens Peter Nielsen vurderer, at dialogen om, hvordan afdelingen kommer videre, har været god.

-Fortid er fortid. Vi har genoptaget dialogen sammen med hospitalsledelsen. Det er en præmis for den ledende overlæge, at man kan samarbejde både internt i afdelingen og med hospitalsledelsen, og det, mener jeg, er muligt nu, siger Jens Peter Nielsen.

Initiativer fortsætter

I det seneste halve år har hospitalsledelsen, funktionsledere og speciallæger i Børn og Unge aftalt en række initiativer i afdelingen. Initiativerne handlede blandt andet om bedre planlægning af vagter, mødestruktur, tværfaglig ledelse, rekrutteringsgrundlag og overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti Disse initiativer forventer Jens Peter Nielsen at fortsætte med et ændret udgangspunkt.

-Initiativerne blev sat i værk for at hjælpe med at løse en konflikt med den daværende afdelingsledelse, men også for at løse nogle reelle udfordringer, vi har i afdelingen. Konflikten er væk nu, og vi kan fortsætte initiativerne og i fællesskab løse de udfordringer, vi står overfor, slutter Jens Peter Nielsen.

Jens Peter Nielsen er 67 år, gift og er både far og bedstefar. Han er opvokset i og bor i Viborg.

Jens Peter er konstitueret frem til udgangen af maj 2021.

Hospitalsledelsen er fortsat i overvejelse og dialog med afdelingen om besættelse af oversygeplejerske-stillingen på kort sigt.