Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg skal have ny ledende overlæge for Røntgen og Skanning. Nuværende ledende overlæge, Lasse Nørgaard, har ønsket at skifte job og tiltræder derfor som overlæge i Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg fra den 1. oktober 2020.

25-06-2020

Lasse Nørgaard har været ansat som ledende overlæge i Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning siden 1. november 2019. Han har her været en del af centerets ledelsestrio, som også består af oversygeplejerske Knirke Thomsen og konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen.

De seneste måneder har der været samarbejdsudfordringer mellem den medicinske og den røntgenfaglige del af Diagnostisk Center.

-Det var mit håb, at jeg kunne være med til at videreudvikle fagligheden i Røntgen og Skanning og bidrage til samarbejdet i Diagnostisk Center sammen med mine medarbejdere. Men både for Diagnostisk Center og for mig selv har de sidste syv måneder været udfordrende. Jeg tror ikke længere på, at samarbejdet i Diagnostisk Center kan lykkes med mig som ledende overlæge, og jeg har derfor bedt hospitalsledelsen om at overgå til en anden stilling i Hospitalsenhed Midt, forklarer ledende overlæge, Lasse Nørgaard.

Fortsætter i Hospitalsenhed Midt

Lasse Nørgaard tiltræder en stilling som overlæge i Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg. Hospitalet er lige som Regionshospitalet Silkeborg en del af Hospitalsenhed Midt.

-Vi er kede af, at Lasse ønsker at stoppe i sin nuværende stilling, men har stor forståelse for hans beslutning. Vi er glade for, at han har sagt ja til en stilling som overlæge på hospitalet i Viborg og på den måde bliver i organisationen, som dermed fortsat får stor gavn af hans radiologiske faglighed, siger lægefaglig direktør, Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt.

En god arbejdsplads

Hospitalsledelsen arbejder sammen med centerledelsen i Diagnostisk Center for at forbedre samarbejdet mellem de to dele af centret.

-Vi er i tæt dialog med centerledelsen om, hvordan vi arbejder for at gøre Diagnostisk Center til en god arbejdsplads for både røntgenfagligt og medicinsk personale. Et tværfagligt samarbejde mellem medicin og radiologi er centralt for Diagnostisk Centers virke og afgørende for, at centret fortsat kan udvikle innovative patientforløb, slutter Claus Brøckner Nielsen.

Hospitalsledelsen og centerledelsen skal nu aftale nærmere vedrørende rekruttering af ny ledende overlæge for Røntgen og Skanning ved Diagnostisk Center.

Lasse Nørgaard har sidste arbejdsdag i Diagnostisk Center 25. juni, hvorefter han arbejder hjemmefra, afvikler ferie og afspadsering med videre frem til, at han tiltræder på Regionshospitalet Viborg 1. oktober.