COLOURBOX21688721.jpg

Foto: Colourbox

For at stoppe smittespredning genindfører Region Midtjylland fra 8. august restriktioner for besøg på alle hospitaler i regionen, herunder hospitalerne i Hospitalsenhed Midt – Viborg, Silkeborg, Skive, Hammel og Lemvig.

08-08-2020

På grund af øget smittespredning har Region Midtjylland efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed genindført midlertidige besøgs- og adgangsrestriktioner på alle regionens hospitaler.

Gælder alle afdelinger

Restriktionerne gælder for både somatiske og psykiatriske afdelinger, og er allerede genindført på Aarhus Universitetshospital.

Formålet med besøgs-/adgangsrestriktionerne er at mindske risikoen for, at patienter og personale bliver udsat for smitte med COVID-19.

Kun én ledsager

Restriktionerne betyder, at der kun må være én ledsager eller besøgende pr. patient.

Afdelinger for Børn og Unge er undtaget. Her kan patienten have op til to ledsagere.

Mundbind eller negativ test

Alle ikke-hospitalsansatte – herunder patienter, besøgende/ledsagere, håndværkere og andre eksterne – der skal ind på hospitalerne, og som ikke har en negativ COVID-test inden for 72 timer, opfordres ved ankomst til at bære medbragt mundbind.

Færre indgange

Der lukkes, som det bliver praktisk muligt, for en række indgange på hospitalerne, og der vil være vagter ved de indgange, der fortsat holdes åbne.

Restriktionerne opretholdes, indtil smittetrykket igen er faldende.