Mikkel Gjesing Callsen.jpg

Hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt har konstitueret Mikkel Gjesing Callsen som ledende overlæge i den medicinske del af Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

11-05-2020

Mikkel Gjesing Callsen er speciallæge i intern medicin inden for reumatologi og har været ansat som overlæge i Diagnostisk Center siden 2015. Før det har Mikkel Gjesing Callsen været tilknyttet Regionshospitalet Silkeborg først som turnuslæge i 2008, siden introduktionslæge og har også taget en del af sin lægelige hoveduddannelse i Diagnostisk Center. Derudover har han blandt andet også arbejdet på Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg og har også været tillidsrepræsentant for yngre læger.

-Jeg er blevet bedt om at træde ind i rollen, og jeg tager opgaven, fordi det er meget vigtigt for mig, at vi kan fortsætte den udvikling og ånd, som er særlig for Diagnostisk Center. Jeg træder til, fordi der er behov for det, indtil der kan findes en permanent løsning, siger Mikkel Gjesing Callsen.

Konstitueringen sker efter, at Ulrich Fredberg er fratrådt stillingen som ledende overlæge. Diagnostisk Center er et af to centre på Regionshospitalet Silkeborg. Centret har knap 500 ansatte.

Del af centerledelsen

Mikkel Gjesing Callsen indtræder nu i Diagnostisk Centers centerledelse, som derudover består af oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen og ledende overlæge i radiologi, Lasse Nørgaard.

-Vi skal i centerledelsen og sammen med alle medarbejdere fortsætte med at løse vores opgaver på bedste vis og med høj faglig standard. Min rolle bliver, at vi i det tomrum, vi har efter en meget vellidt og respekteret leder, fortsat sikrer de bedste patientforløb og den bedste arbejdsplads for de ansatte. Det er og skal fortsat være kendetegn for Diagnostisk Center.

Konstituering året ud

Hospitalsledelsen har konstitueret Mikkel Gjesing Callsen på anbefaling og støtte fra de specialeansvarlige medicinske overlæger og efter dialog med den øvrige centerledelse i Diagnostisk Center.

-Der er ingen tvivl om, at vi står i en speciel tid lige nu. Vi er glade for, at Mikkel Gjesing Callsen har taget opgaven med lægelig ledelse af den medicinske del af Diagnostisk Center. Sammen med centerledelsen har vi nu fuldt fokus på, hvordan vi kan fortsætte den gode udvikling, som Diagnostisk Center har været i gennem mange år, og vi vil støtte og bakke op, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Mikkel Gjesing Callsen er 45 år og bor i Aarhus sammen med sin hustru.

Mikkel Gjesing Callsen er konstitueret som ledende overlæge indtil udgangen af 2020. Hospitalsledelsen tager i efteråret initiativ til, at stillingen som ledende overlæge, medicin, Diagnostisk Center, kommer i opslag.