200310 ROS__DSC5613_1040px.jpg

På vedhæftede foto ses en af Regionshospitalet Viborgs nuværende skannere, som er en anden model, end den der planlægges indkøbt. Foto: Agata Lenzcewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.  

14-05-2020

Hospitalsudvalget i Region Midtjylland indstiller indkøb af en ny MR-skanner til Regionshospitalet Viborg til regionsrådet.

Hvis regionsrådet godkender indstillingen, kan Regionshospitalet Viborg således  købe en ekstra MR-skanner og dermed udvide kapaciteten fra to til tre MR-skannere.

Hospitalet i Viborg oplever en stor efterspørgsel på MR-skanninger, men mangler kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. Hospitalets to nuværende MR-skannerne bliver udnyttet fuldt ud, hvilket svarer til, at de hver bliver brugt 70 timer om ugen.

De i alt 140 timers MR-skanning om ugen er dog ikke nok i forhold til behovet, og derfor bliver nogle patienter i dag henvist til MR-skanning på et privathospital i stedet. Det koster regionen cirka 4,1 millioner kroner om året. Derfor er ønsket at købe endnu en MR-skanner, så det er muligt at udføre de skanninger, der er brug for på hospitalet.

- En ny MR-skanner vil have en stor betydning for vores daglige drift. Vi vil kunne tilbyde bedre og hurtigere patientforløb og diagnostik. Den nye skanner vil samtidig højne kvaliteten – især ved skanninger af led og led-brusken, siger ledende overlæge Geert Willander fra Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg.

Den nye skanner har en højere feltstyrke og kan skanne hurtigere end de gamle skannere. Afdelingen Røntgen og Skanning er udfordret i forhold til kapaciteten i dagtiden, hvor de akutte og subakutte skanninger primært foregår. 

Udvidelse af MR-kapacitet

Der er blandt andet en stigende efterspørgsel på MR-skanninger i forbindelse med kontroller og patienter i kræftpakker. Den nye MR-skanner vil således øge regionens samlede kapacitet til at håndtere kræftpakker og sikre hurtigere udredning af patienter.

Helt konkret er der et øget behov for bryst-skanninger i forbindelse med kræftudredning og et øget behov for at skanne patienter, som har genetisk øget risiko for udvikling af kræft. Disse patienter skal skannes hvert år som ved screening.

- Vi ønsker at udvide vores kapacitet, så vi kan følge med det behov, der er, så vi i fremtiden kan udføre endnu flere MR-skanninger. Vi mener, at investeringen er en fremtidssikring, og vi kan tilbyde endnu flere patienter så optimale forløb som muligt med den nye skanner, siger sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

Levetid på 16 år

MR-skanneren vurderes at have en forventet levetid på 16 år, men det kræver, at skanneren får en omfattende opgradering halvvejs. Det koster Regionshospitalet Viborg 16,3 millioner kroner at få en ekstra MR-skanner, og den bliver finansieret via Hospitalsenhed Midts driftsmidler.

Forventningen er, at en ny MR-skanner kan være i drift på hospitalet i Viborg i oktober 2021. Inden da skal indkøbet i udbud, og der skal planlægges, indrettes og klargøres lokaler. Derudover skal skanneren installeres, inden den er klar til at blive taget i brug.

Indkøbet af en ny MR-skanner blev mandag drøftet i hospitalsudvalget i Region Midtjylland, og politikerne i udvalget er positive stemt over for idéen. Derfor har hospitalsudvalget indstillet indkøbet til godkendelse hos regionens forretningsudvalg senere på måneden. Herefter træffer regionsrådet den endelige afgørelse om indkøbet af den nye MR-skanner på regionsrådsmødet den 27. maj.