200602 Haveanlæg__DSC8486_1040px.jpg

I løbet af de kommende måneder får græs og træer lov at vokse til, inden der tændes for vandløbet. Se flere fotos nederst på siden.

Efter længere tids anlægsarbejde er den nye park ved Skive Sundhedshus og Hospice Limfjord klar til brug. Parken lægger op til såvel aktivitet og genoptræning som ro og rekreation for områdets brugere.

05-06-2020

Den nye park har været flere år undervejs, men de sidste bænke er nu monteret, græsset sået og skulpturer sat op, så den 18.000 kvadratmeter store sundhedspark – Pusterummet - står klar til brug. Anlægget er blevet til med økonomisk hjælp fra særligt Spar Vest Fonden og Skive Kommune samt Hospice Limfjord, Region Midtjylland, Sparekassen Midt Vest Fonden og Spar Nord Fonden.


- Parken er et godt symbol på det nære sundhedsvæsen og samler de mange sundheds-aktiviteter, der foregår i området – fra livets begyndelse til livets afslutning. Her kan par i fertilitetsbehandling på hospitalet tage en tiltrængt pause, borgere i genoptræning hos kommunens fysioterapeuter kan benytte parken til genoptræning, og besøgende på hospice kan sætte sig i haven og tale om nogle af de svære ting, siger Annette Roed, formand for Region Midtjyllands Udvalg for nære sundhedstilbud.

Fælles projekt

Ideen til den nye park kom oprindeligt fra Hospice Limfjord helt tilbage i 2013, hvor hospicechef Birte Markfoged tænkte, at udsigten til den slidte hospitalshave kunne forbedres. Hun tog derfor initiativ til projektet og dannede sammen med sundhedscenterchef Marianne Balsby en inspirationsgruppe med repræsentanter fra de øvrige sundhedsinstitutioner for at få overblik over ønskerne for området, inden der efterfølgende blev søgt økonomiske midler til projektet.

Skive Kommune er hovedsponsor til parken, idet Skive Byråd har bevilliget i alt 5,4 millioner kroner til den nye park.

- Det ligger os i byrådet meget på sinde at understøtte Skive Sundhedshus og udnytte de store muligheder for et rekreativt område, der ligger i den nye park. Det er et projekt, der kommer alle borgere til gode, og vi er glade for at kunne bakke op om det, siger Niels Ole D. Nielsen, formand for Skive Kommunes Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg.

Også private sponsorer har bidraget gavmildt, blandt andet med 5 millioner kroner fra Spar Vest Fonden.

Mange brugere – mange behov

Den nye park rummer blandt andet en lille sø og rislende vandløb, træsveller til træning, bænke til afslapning og kunst i form af bronzeskulpturer, ligesom der er blevet plads til både friserede områder og små vildnis med vilde blomster og træstammer fra Krabbesholm Skov.
På den måde giver parken rum og muligheder til områdets mange sundhedsaktører, som tæller blandt andre hospitalet, kommunens sundhedstilbud og de praktiserende læger i Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien.

- Den nye have er et rigtig godt eksempel på, hvad man kan, når man arbejder sammen på tværs af institutioner og sektorer. Vi har fået skabt en have, som giver plads til både ro og fordybelse, aktivitet og genoptræning – til fordel for alle områdets brugere, siger Trine Brøcker, sundhedschef i Skive Kommune.

Områdets sundhedsinstitutioner rummer blandt andre voksne med senhjerneskade, psykiatriske patienter, terminale patienter og deres pårørende, lungepatienter og borgere til genoptræning efter sygdom og ulykke. På samme måde vil også områdets uddannelsesinstitutioner, bosteder, naboer og byens borgere kunne få glæde af den nye park.

Rum til ro og refleksion

For de pårørende og døende på Hospice Limfjord betyder den nye park blandt andet nye muligheder for adspredelse, frisk luft og rum til refleksion.

- Vores pårørende vil meget gerne ud at gå eller løbe en tur, men de vil helst ikke gå for langt væk fra hospice. Med den nye park har de fået et sted, de kan gå hen og få lidt frisk luft, ro i hovedet eller lade børnene lege lidt, mens de er på besøg, fortæller hospicechef Birte Markfoged fra Hospice Limfjord.

På samme måde glæder sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen sig over, at Regionshospitalet Skives patienter og pårørende nu får endnu bedre mulighed for at tage en pause fra deres ophold på hospitalets klinikker og sengeafsnit.

- Frisk luft, natur og grønne områder kan gøre en forskel, uanset om man trænger til at stresse af og finde ro eller få pulsen op og genoptræne funktioner. Derfor er vi utroligt glade for, at Hospice Limfjord i sin tid tog initiativet, og at vi med hjælp fra gavmilde givere fik mulighed for at skabe en lille oase midt i Skive, siger Mette Fjord Nielsen.

Den nye park indvies formelt til september, når det nysåede græs er vokset op og vandløbet fyldes med rislende vand.