Projekt udgående funktion 1040x680.jpg

07-02-2020

Kommunalt ansatte, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, kan nu søge sparring og vejledning hos Hammel Neurocenter, der beskæftiger sig med rehabilitering af erhvervede hjerneskader på et højt specialiseret niveau.


Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et af de i alt to steder i Danmark, der arbejder med rehabilitering af patienter med erhvervede hjerneskader på et højt specialiseret niveau. Det betyder, at centret har specialviden og erfaringer at trække på, fordi centret behandler de patienter med mest komplekse og svære hjerneskader i Danmark. Det kan være skader, som kommunerne måske kun sjældent oplever hos deres borgere.

- Vi vil rigtig gerne dele ud af vores viden og erfaringer, så det kommer de ramte borgere til gode. Der, hvor de kommunalt ansatte oplever udfordringer på hjerneskadeområdet, vil vi gerne tilbyde sparring og vejledning, siger neurocentrets afsnitsleder Jacob Ahlgreen Gram, der er projektleder for det nye projekt, og fortsætter:

- I vores nye projekt "Udgående funktion" bruger vi vores kompetencer til at understøtte kommunerne til at håndtere den svære og komplekse opgave, det kan være, når man har en borger, der har fået en alvorlig hjerneskade.

Fra et enkelt telefonopkald til flere besøg i kommunen

Når en kommune ønsker vejledning omkring et bestemt område, samler neurocentret kompetencerne inden for det pågældende emne og laver en plan for, hvordan rådgivningen skal foregå.

Nogle gange kan det være, at udfordringen kan løses ved et telefonopkald eller en videokonference. Det var tilfældet, da en praktiserende læge ønskede sparring og rådgivning omkring medicinering af borgere med erhvervet hjerneskade.

I et andet tilfælde har ansatte fra Hammel Neurocenter været på besøg i en kommune fire gange for at sparre og rådgive omkring en meget kompleks problemstilling inden for hjerneskadeområdet.

Få hjælp til komplekse udfordringer

Kommunerne kan opleve behov for rådgivning, når de for eksempel har en borger med en erhvervet hjerneskade, og vedkommende udviser agiteret adfærd med pludselige vredesudbrud.

- Vi flytter borgerne så langt, vi kan, mens de er indlagte hos os. Men arbejdet slutter ikke, når borgeren bliver udskrevet. Også i kommunerne kan det være udfordrende for medarbejderne at håndtere en borger med agiteret adfærd, hvis de kun sjældent oplever sådanne situationer, siger Jacob Ahlgreen Gram.

Andre udfordringer hos borgere med en erhvervet hjerneskade kan være, at de har problemer med at synke og drikke (dysfagi) eller er konfuse og forvirrede.

Et tilbud til alle kommunalt ansatte

Alle kommunale fagfolk, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, kan benytte sig af tilbuddet om vejledning fra Hammel Neurocenters nye udgående funktion. Det gælder fagfolk i alle kommuner i Jylland og på Fyn. Kommunerne i den østlige del af Danmark dækkes af Hammel Neurocenters søsterafdeling på Hvidovre Hospital, der er det andet sted i Danmark, der behandler patienter med en erhvervet hjerneskade på højt specialiseret niveau.

Den udgående funktion er foreløbigt et projekt, der kører indtil slutningen af 2020.

- Jeg tror virkelig på det her projekt, der er et led i vores arbejde med at udvikle et tæt tværsektorielt samarbejde. Jeg tror derfor også, at det her kan være en løsning, vi kommer til at køre videre med og får stor gavn af i fremtiden. Lige nu prøver vi det i hvert fald af for at få nogle erfaringer, lyder det fra Jacob Ahlgreen Gram.

Baggrunden for projektet er, at undersøgelser fra Rigsrevisionen i 2017 fandt frem til, at der er behov for flere kompetencer inden for rehabilitering på hjerneskadeområdet i kommunerne. Derfor søgte Regionshospitalet Hammel Neurocenter projektmidler til at tilbyde kompetenceudvikling og vejledning og rådgivning om behandling, genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. 

Find yderligere information om projekt udgående funktion.