201103-KAG_DSC2847_1040px.jpg

 

10-11-2020

Hvornår kan jeg spise igen? Det spørgsmål fylder meget for patienter, der får mad igennem en sonde. Et nyt digitalt værktøj skal give sundhedsansatte mulighed for at komme med et kvalificeret bud på dette.

Synkevanskeligheder (også kaldet dysfagi) ses ofte blandt neurologiske patienter og er den hyppigste årsag til sondeernæring. At kunne spise er en vigtig funktion, der har betydning for både den enkeltes fysiske og mentale velbefindende. Af den grund er genetablering af spisefunktionen et af de vigtigste mål i den enkeltes rehabilitering.

Faglige eksperter fra Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) er derfor netop gået i gang med at udvikle et prognostisk værktøj, der kan give patienter svar på, hvornår patienter, der minder om dem selv i forhold til en række sygdomstræk, har genvundet evnen til at spise.

Journaldata skal supplere klinisk skøn

Det nye digitale værktøj skal trække data fra den elektroniske patientjournal (MidtEPJ), så ansatte via en søgning kan finde gennemsnitstal for, hvor lang tid det typisk tager at genvinde evnen til at spise for de berørte patientgrupper. Dette arbejde bygger på gode erfaringer med udvikling af et lignende værktøj på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i et samarbejde mellem forskning og det kliniske arbejde.

- Det nye værktøj skal fungere som et dialogværktøj for patienter og ansatte. Når en patient ønsker svar på, hvornår vedkommende kan komme til at spise igen, så kan sundhedsansatte på en medbragt tablet indtaste en række helbredsoplysninger og præsentere patienten for en beskrivelse af, hvornår vedkommende med størst sandsynlighed kan spise igen. Det har en stor betydning for patienterne at kunne få svar, så værktøjet kommer til at give patientbehandlingen et kvalitetsløft, siger Lene Bastrup Jørgensen, der er leder i Hospitalsenhed Midts nye videnscenter ViC.

KAG-frontløber i Region Midtjylland

Arbejdet med at udvikle det nye værktøj kommer til at foregå i en såkaldt "Klinisk Akademisk Gruppe" (også kaldet KAG). Gruppen består af en bred faglig gruppe af ansatte ved Hospitalsenhed Midt. Mette Skjærbæk Svane, ledende ergoterapeut på Hammel Neurocenter, er formand for KAG-gruppen og forskningsansvarlig ergoterapeut Jesper Just Fabricius er projektleder. ViC har fået bevilget 200.000 kroner til at oprette og afprøve den første KAG i Region Midtjylland.

Den nye kliniske akademiske gruppe i ViC skal i 2 år arbejde med at sikre hurtig omsætning af den viden om dysfagi, der allerede findes i videnscentret. Arbejdet skal foregå tværfagligt og i et tæt samarbejde mellem klinisk praksis, forskning og uddannelse.

Formålet er, at eksisterende viden hurtigere kommer både patienter og ansatte til gavn på en ny måde, og at det prognostiske værktøj sætter skub i en udvikling, så der sker forbedringer for patienterne, samtidig med at forskning og kompetencer på området også udvikler sig.

- KAG-modellen har et stort potentiale. Vi har generelt et problem på verdensplan med at få anvendt den viden og praksis, som vi ved, der virker. KAG-modellen er en måde, der helt konkret kan hjælpe os med hurtigere at omsætte og sprede vores højtspecialiserede viden, så endnu flere kan få gavn af den. Dysfagi er et emne, som mange sundhedsprofessionelle har brug for viden om, og derfor glæder vi os rigtig meget til at få udviklet og senere udbredt det nye prognostiske værktøj, lyder det fra Lene Bastrup Jørgensen.

Om ViC

ViC er et nyt videnscenter under Hospitalsenhed Midt. Det samler og styrker de højtspecialiserede funktioner inden for neurorehabilitering fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade og har samtidig fokus på indsamling og spredning af viden om neurorehabilitering inden for andre neurologiske sygdomme i regi af Klassisk Neurologi på Regionshospitalet Viborg.

Videnscentret er opstået på bagrund af et ønske om at opbygge et endnu stærkere rehabiliteringstilbud ved at samle det omfangsrige videns- og erfaringsgrundlag i ét videnscenter. Det skal øge samspillet mellem praksis, uddannelse, forskning og innovation på tværs af sektorer og neurologiske universitets- og hospitalsmiljøer i Vestdanmark.