17-12-2020

Astma- og allergipatienter kan nu søge legat til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard.

Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat

At hjælpe værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard.

For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet.

Da vi er i gang med afvikle fonden, uddeles der ind til videre legatportioner på 10.000 kr. pr. portion.

Ansøgningsfrist: Senest 15. februar 2021.

Uddelingstidspunkt: Senest udgangen af maj 2021.

Motiveret ansøgning vedlagt udtalelse fra egen læge/speciallæge sendes med almindelig post eller digital post til:

Ledelsessekretariatet – Administrationen
att. Juridisk konsulent Gitte Sejersen
Hospitalsenhed Midt
Indgang D, Etage 4
Heibergs Alle 6D, 8800 Viborg

(Tlf. 7844 1132)