Nye tage og vinduer, reparation af facader og renovering af kviste er nogle af de anlægsprojekter, som kan gå i gang på hospitalerne i Silkeborg, Hamme, Skive og Viborg, efter at Region Midtjylland har besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer.

03-06-2020

For at hjælpe virksomheder og sikre danske arbejdspladser har regionsrådet besluttet at fremrykke en række anlægsbevillinger i Region Midtjylland. For HE Midt betyder det, at hospitalerne i Silkeborg, Skive, Hammel og Viborg alle har udsigt til en kærlig håndværkerhånd.

- De fleste af vores fremrykkede anlægsinvesteringer handler om renovering vores bygninger. Af tage, vinduer og facader, som er helt afgørende, hvis vi skal passe på vores hospitaler og ikke mindst de medarbejdere og patienter, som har deres gang i bygningerne, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

De fremrykkede anlægsinvesteringer blev besluttet af regionsrådet i slutningen af maj for at holde hånden under områdets erhvervsliv efter COVID-19 og den deraf følgende nedlukning af samfundet.

Renovering på alle matrikler

På HE Midt betyder beslutningen, at en række renoveringer kan ske tidligere end planlagt.

I Silkeborg er der således udsigt til at få skiftet vinduer i bygning 15 og 16, ligesom der skal skiftes gulv og renoveres vægge og belysning i tunnelen under hospitalet. Samtidig skal hospitalets klimaskærm renoveres, så facaden bedre kan stå imod vind og vejr. Der er også sat penge af til ombygning af den sidste del af hospitalets tidligere køkken (blandt andet til forskning) og til at give sterilcentralen et løft på blandt andet den tekniske del.

I Hammel skal håndværkerne i gang med at skifte taget på bygning 4, ligesom facade og skotrender skal renoveres.

På RH Skive skal flere bygninger have repareret puds og fuger, bygning 20, 21 og 22 får nye vinduer og på bygning 23 og 24 skal tag og kviste renoveres. Samtidig skal bygning 40 rives ned – bygningen har tidligere huset kantinen men benyttes i dag kun til depot.

Endelig får RH Viborg nyt tag på bygning 7, 15 og dele af bygning 3, mens der blandt andet også skal repareres murværk.

Renoveringer for 51,65 millioner

- I alt fremrykkes renoveringer for 51,65 millioner kroner. Det kommer erhvervslivet til gavn, men det kommer i høj grad også vores patienter og medarbejdere til gavn. Med investeringerne kan vi forbedre de rammer, der er afgørende for, at vi kan give patienterne en god behandling og forske i, hvordan vi kan gøre den endnu bedre fremover, siger Thomas Balle Kristensen.

Afdelingen Byggeri og Projekt er nu i fuld gang med at planlægge de mange renoveringer og projekter, så planerne kan blive omsat til virkelighed.