Penge 1000 kronesedler 1040x680.jpg

03-02-2020

Hospitalsenhed Midt slutter regnskabet for 2019 med et plus på 45 millioner kroner.

Kun tre millioner kroner er midler, som Hospitalsenhed Midt vil have på budgettet i en årrække frem. 42 millioner kroner er såkaldte engangsmidler, som kan hjælpe til at håndtere uforudsete udgifter i de kommende år, men som er svære at omsætte til faste lønkroner til flere ansatte.

Der er flere årsager til det positive resultat.

Besparelser i 2019 og 2020 har medført, at afdelinger og centre i Hospitalsenhed Midt har været tilbageholdende. Der har været færre investeringer og ansættelser for at mindske risikoen for at skulle opsige personale ved besparelser.

Samtidig har Hospitalsenhed Midt haft færre udgifter end forventet inden for blandt andet energi og husleje, ligesom der har været sparet op til at flytte ind i det nye akutcenter. Flytningen har været vellykket, og ikke alle flyttemidler er brugt.

Dertil kommer, at Hospitalsenhed Midt har modtaget flere engangsbevillinger. Der har været usikkerhed i forhold til størrelsen på disse midler indtil sidst på året. Hospitalet har derfor ikke kunne regne bevillingerne ind i fuldt omfang i budgettet for 2019.

- Efter store sparerunder de seneste otte år har vi udvist forsigtighed i vores budgetter og også opfordret vores ledere til at være tilbageholdende. Det er ikke godt for en organisation altid at være truet af besparelser. Det har sammen med nogle uforudsete engangsbevillinger og færre udgifter inden for energi mv. betydet, at vi nu slutter i plus. Vi håber, at det giver os mulighed for et mere roligt år på økonomisiden i 2020 og for at være lidt bedre rustet til årene derefter, siger hospitalsdirektør, Thomas Balle Kristensen.

Hospitalsledelsen vil nu danne sig et overblik over den økonomiske situation. Der skal for eksempel ses på områder, hvor Hospitalsenhed Midt allerede nu forventer at få ekstra udgifter i de kommende år. Hospitalsledelsen vil også se på, om det positive regnskabsresultat giver nogle nye muligheder.