200525_Vores-nye-Hverdag_Skive-RH_DSC7962_1040px_b.jpg

Bioanalytiker Kirsten Marianne Madsen foran Regionshospitalet Skive. Foto: Agata Lenzcewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

08-06-2020

Kirsten Marianne Madsen er stolt over at bo i et land, hvor der er så stor velvilje blandt sundhedspersonale til at "skifte spor" for en stund. Til daglig er hun bioanalytiker i Fertilitetsklinikken. Hør om hendes oplevelser på arbejdet under corona-krisen.

COVID-19 ændrede pludselig hverdagen på Hospitalsenhed Midt tilbage i marts. I en række artikler stopper vi op og ser tilbage på, hvordan arbejdet ændrede karakter rundt omkring i hospitalsenheden.

I denne artikel har vi talt med bioanalytiker Kirsten Marianne Madsen fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive.

Hvordan ændrede din arbejdsdag sig som følge af COVID-19-situationen?

Mine arbejdsdage har været meget anderledes end normalt, siden vi i marts fik besked på at lukke vores afsnit. Det kunne vi gøre, fordi al vores aktivitet og behandling af patienter er planlagt ud fra, hvor mange vi generelt har plads til at behandle på ugebasis. Vores patienter melder sig typisk til behandling, når de får deres menstruation, til insemination, ægudtagning eller oplægning af æg fra fryseren. Derfor kan vi styre, hvor mange patienter vi sætter i gang med hormonstimulering eller beder om at ringe igen ved næste cyklus.

Da vi blev bedt om at stoppe vores aktivitet, var nogle af kvinderne dog så langt i deres hormonbehandling, at det ville være fagligt uforsvarligt at bremse dem. Derfor gjorde vi de sidste patienter færdige med behandlingen, men undlod selvfølgelig at starte nye patienter op i hormonbehandling.

Har du haft nye arbejdsopgaver relateret til corona-krisen?

Ja, på klinikken blev der en ufrivillig stilstand, men den blev brugt på at blive oplært i andre opgaver, så vi kunne træde til og hjælpe andre steder i organisationen med corona-relaterede opgaver.

Vi har været rigtig glade for at kunne gøre os nyttige i løbet af corona-situationen. Vi bioanalytikere fra Fertilitetsklinikken fik en kort oplæring på blodprøvetagningsambulatoriet i Skive, og havde også en person derovre og hjælpe til et par dage.

Efter påske skulle der så meget pludseligt opsættes podestationer forskellige steder i hele Danmark. Vores chefer på Fertilitetsklinikken blev spurgt, om vi kunne afgive hjælp til at starte den op i Viborg. Og selvfølgelig kunne og ville vi det. Vi havde på det tidspunkt stadig ikke "fået lov" til at starte vores egne patienter op igen. Derfor var tre af vi bioanalytikere på podestationen på hospitalet i Viborg den weekend, hvor hospitalets personale fik tilbud om at blive podet. Ugen efter var vi fire fra samme flok på arbejde på podestationen på Vinkelvej i Viborg (samfundstestsporet).

Det har været utroligt dejligt at kunne bidrage med sin arbejdskraft til at starte sådan noget nyt op. Der har været en meget positiv ånd i testteltene. Det var utrolig fascinerende at se, hvor hurtigt det lod sig gøre for Beredskabsstyrelsen at sætte sådan en lejr op, og hvor hurtigt det lod sig gøre at instruere os i at udføre podninger på borgerne, som var indbudt til at blive podet.

Jeg føler mig meget stolt af at bo i et land, hvor det er muligt at få igangsat sådanne initiativer med sådan en hast, og hvor der er så stor velvilje blandt sundhedspersonalet til at "skifte spor" for en stund og yde de bidrag, man kan.

Hvordan har arbejdet med patienterne ændret sig i din afdeling efter corona-situationen?

For noget tid siden fik vi igen lov til at starte vores afsnit op igen. Vores ledelse har defineret, hvilke typer patienter vi skulle starte op og antallet af dem.

I dag har vi tænkt afstandstagen, afspritning og andet ind i vores nye hverdag med behandling af patienter, og vi er således igen i gang med at udføre vores primære opgaver på Fertilitetsklinikken med at gøre ufrivilligt barnløse gravide.

Tingene er lidt mere bøvlede med de nye corona-forholdsregler, men det tager vi med.

Det er dejligt at være i gang på klinikken igen, og vi krydser fingre for, at der nu er styr på corona-epidemien i Danmark.