200901-Fjernmonitorering-af-pacemakere_DSC0674_1040px.jpg

Selv om pacemaker-patienter ikke længere møder ind til jævnlige fysiske kontroller, overvåger Andi Eie Albertsen, Per Dahl Christensen og deres kolleger i Hjerteklinikken, at patienternes pacemakere fungerer som de skal. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

01-09-2020

Patienter, som får indopereret en pacemaker i hjertet på Regionshospitalet Viborg, bliver tilbudt at blive monitoreret hjemmefra via telemedicin. På den måde kan personalet på Hjertesygdomme dagligt følge med i, at pacemakeren fungerer korrekt og gribe ind, hvis der opstår tekniske udfordringer - eller hvis patienten udvikler hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel forkammerflimren.

Telemedicinsk monitorering er udbredt hos patienter med ICD-pacemakere, men Pacemaker-klinikken på Regionshospitalet Viborg har nu indført et tilbud med telemedicinsk monitoreringen hos almindelige pacemaker-patienter.

Fysiske kontroller overflødiggjort
Før indførelsen af telemedicin blev patienter indkaldt til kontrol af pacemakeren henholdsvis 3 måneder og 1 år efter de fik den indopereret – og herefter hvert andet år. De fysiske kontroller er med indførelsen af fjernmonitoreringen blevet overflødiggjort, fortæller overlæge Andi Eie Albertsen fra Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

- Før brugte vi mange ressourcer på de fysiske kontroller. Patienterne har ofte langt til hospitalet, og ud over lang køretid skal de eller deres pårørende måske tage fri fra arbejde en hel dag for at deltage i kontrollen af pacemakeren, siger Andi Eie Albertsen.

Den fysiske kontrol af pacemakeren tager kun 30 minutter, og for en patient fra Ebeltoft eller Fur er det lang tid at hive ud af kalenderen for at køre til Viborg for en kort kontrol. Med fjernmonitoreringen behøver patienten nu først at møde op til kontrol efter 8-10 år, når det er tid til at udskifte batteriet i pacemakeren.

- I kontekst af COVID-19 situationen er telemedicin den helt rigtige vej at gå. Imens vores traditionelle pacemaker-patienters kontroller er blevet aflyst under COVID-pandemien har de telemedicinske kontroller kørt uhindret, siger Andi Eie Albertsen.

Telemedicinsk overvågning giver tryghed
Pacemakeren sender hver nat signal via bluetooth til en ekstern boks ved patientens seng. Boksen sender signalet videre til Hjerteklinikken, hvor personalet hver dag tjekker nattens sending.
Hvis der er en alarm, for eksempel hvis der er tekniske udfordringer med pacemakeren eller hvis patienten har haft en hjerterytmeforstyrrelse, så bliver patienten indkaldt med det samme for at få udbedret problemet. Så frem for rutinemæssige kontroller er fokus nu på problemorienteret kontroller.

Normalt bliver tekniske udfordringer med pacemakeren eller hjerterytmeforstyrrelser først opdaget efter lang tid, når patienten selv bliver opmærksom på det – eller ved en rutinemæssig fysisk kontrol. Med den telemedicinske overvågning bliver problemer opdaget i tide, hvilket gør, at lægerne kan afhjælpe problemerne meget tidligere end normalt.

- Ved den fysiske kontrol, vi benyttede før fjernmonitoreringen, kunne der principielt opstå et problem med pacemakeren dagen efter en kontrol. Så kunne patienten gå rundt med et problem i op mod 2 år, inden fejlen blev opdaget ved næste fysiske kontrol. Med den daglige fjernmonitorering opdager vi problemer med pacemakeren og sygdomme i hjertet i tide og kan handle på det med det samme. Det giver en meget større patientsikkerhed, siger Andi Eie Albertsen.

Hjerteklinikken på Regionshospitalet Viborg indsætter omkring 250 pacemakere om året. Klinikken modtager pacemakerpatienter fra Viborg, Skive, Silkeborg, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Aarhus Kommuner.