Hotline 1040x680.jpg

16-04-2020

Dansk Psykoterapeutforening har oprettet en gratis hotline, som alle kan ringe til og få en gratis telefonsamtale med en psykoterapeut. Hotlinen kører indtil videre til og med uge 17.

Hver dag fra klokken 12-16 kan du gratis ringe til en psykoterapeut (MPF) og få en samtale.

Via dette link kan du læse mere om tilbuddet og finde info og kontaktoplysninger for de psykoterapeuter, der kan kontaktes den aktuelle dag: https://psykoterapeutforeningen.dk/gratis-hotline/

Tilbuddet kan benyttes af medarbejdere, men pårørende kan også henvises til tilbuddet.

Om psykoterapeuter

Dansk Psykoterapeutforening repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Foreningen har i dag flere end 2000 medlemmer, der alle er to-faglige; det vil sige, at alle har mindst en grunduddannelse på bachelor-niveau, tre års erhvervserfaring og en fireårig efteruddannelse som psykoterapeut bag sig. Grunduddannelsen kan være læge, psykolog, sygeplejerske, jordemoder, skolelærer, socialrådgiver med videre.