Tule.png

 

Resultaterne af Region Midtjyllands ekstraordinære mini-Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering (TULE) er i denne uge udsendt til alle afdelings- og centerledelser i Hospitalsenhed Midt. Resultaterne viser, at HE Midt placerer sig på eller over gennemsnittet på undersøgelsens 13 spørgsmål om trivsel og ledelse.

12-11-2020

Den nye mini-TULE blev sat i værk før sommerferien af Region Midtjyllands overordnede medarbejderudvalg, hvor Hospitalsenhed Midt også deltager med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Baggrunden var, at COVID19 har påvirket og stadig påvirker mange arbejdspladser og medarbejdere i Region Midtjylland. Undersøgelsen blev samtidig sat i værk, fordi der var blevet sat spørgsmålstegn ved, om medarbejdere i Region Midtjylland kan tale frit.

Resultaterne viser, at ansatte Hospitalsenhed Midt svarer enten på eller over regionens gennemsnit på alle spørgsmål. Hospitalsenhed Midt er det eneste hospital, hvor dette er tilfældet.

Undersøgelsen spørger blandt andet om, om man har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen, om man er tryg ved at sige sin mening til ledelsen, samt om man er tryg ved at rejse et problem over for sit lokale MED-udvalg. Undersøgelsen spørger også, om man er tilfreds med sit job som helhed, sit arbejdsmiljø og spørgsmål om samarbejde i afdelinger og centre.

-Resultaterne viser først og fremmest, at ansatte i Hospitalsenhed Midt er glade for at gå på arbejde, og at der generelt er et godt samarbejde mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere. Det er imponerende i en svær COVID19-tid med mange forandringer. I hospitalsledelsen er vi ikke i tvivl om, at dette skyldes den dialog og daglige samarbejde, som ledere og medarbejdere arbejder for i afdelinger og centre. Samtidig kan vi også se, at COVID19 har påvirket og fortsat påvirker trivslen, og at situationen på RH Silkeborg også har sat sit præg. Derfor har vi alle fortsat et stort ansvar for at arbejde sammen om det gode arbejdsmiljø og den åbne dialog, siger Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør i Hospitalsenhed Midt.

Flere store evalueringer af organiseringen af forårets COVID19-indsats har præget planlægningen i anden bølge efter sommerferien. Samtidig er der sammen med centerledelsen ved Diagnostisk Center sat flere tiltag i værk for at forbedre arbejdsmiljøet og trivsel.

Svar fra 1.956 ansatte

Resultaterne er gennemsnit, som bygger på svar fra 1.956 ansatte i Hospitalsenhed Midt på tværs af afdelinger og centre. Derfor kan der også være forskelle i resultaterne lokalt mellem afdelinger og centre. På otte spørgsmål svarer HE Midts ansatte positivt og over gennemsnit. På fem spørgsmål svarer ansatte på gennemsnit ift de øvrige hospitaler i Region Midtjylland.

-Det er rigtig flot, at vi samlet har formået at bevare godt samarbejde, trivsel og åben dialog i så stort omfang trods COVID19 og de meget uforudsigelige forhold i foråret. Vi har det grundlæggende godt i HE Midt, og det viser målingen, velvidende at vi også har udfordringer nogle steder i vores store organisation, og dem tager vi sammen hånd om, siger næstformand for Hoved-MED-udvalget og fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, Helle Balling Engelsen.

Du kan læse mere om resultaterne i Region Midtjyllands nyhedsbrev til alle ansatte MidtNYT

Hoved-MED-udvalget i Hospitalsenhed Midt anbefaler alle lokale MED-udvalg i afdelinger og centre til at drøfte, hvordan afdelingen skal arbejde med deres lokale resultater.