udgaaendedysfagi.jpg

16-11-2020

Regionshospitalet Hammel Neurocenter rykker ud til borgere med dysfagi – altså borgere, der har problemer med at spise, drikke og synke, hvilket hyppigt opstår efter en lang række sygdomme og skader i nervesystemet.

Ergoterapeuterne Linda-Maria Delgado og Katje Bjerrum på Projekt Udgående Dysfagiteam kører de midtjyske landeveje tynde her i efteråret. Projektet sætter fokus på borgere med moderat til svær dysfagi, som kan have glæde af en specialiseret behandling i eget hjem. Linda-Maria og Katje arbejder tæt sammen med de kommunale ergoterapeuter i hele Region Midtjylland og giver sparring ude hos den dysfagiramte borger.

Projektet, som fortsætter frem til årsskiftet, er i samarbejde med Regionshospitalet Hammel Neurocenters forskningsenhed med Jesper Just Fabricius som ansvarlig for forskningsdelen.