Ulrich Fredberg

28-04-2020

Ledende overlæge i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Ulrich Fredberg, indgår fratrædelsesaftale med hospitalsledelsen.

Ulrich Fredberg og hospitalsledelsen er enige om, at parterne i dag i fællesskab er nået frem til den bedste løsning set i lyset af den nuværende situation. Der er nu indgået en fratrædelsesaftale, og Ulrich Fredberg har haft sidste arbejdsdag på Regionshospitalet Silkeborg.

- Det er mit håb og også opfordring til mine kolleger i Diagnostisk Center, at de i samarbejde med hospitalsledelsen vil fortsætte arbejdet for at opretholde den stærke innovative ånd, som findes i Diagnostisk Center og sammen med Center for Planlagt Kirurgi vil udbygge Regionshospitalet Silkeborg som en national og international universitetsklinik for innovative patientforløb, siger Ulrich Fredberg.

Parterne har drøftet indholdet af Hospitalsenhed Midts pressemeddelelse af 27. april 2020, hvori det blandt andet anføres, at Ulrich Fredberg har undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selvom han har oplyst hospitalsledelsen om, at retningslinjerne overholdes.

Parterne er enige om, at dette udsagn kan misforstås. Det har ikke været hospitalsledelsens hensigt at tilkendegive, at Ulrich Fredberg bevidst har givet urigtige oplysninger til hospitalsledelsen.

Den korrekte formulering er, at Diagnostisk Center har undladt at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer for en vis del af patienterne med mistanke om lungekræft. Mens hospitalsledelsen har fået den opfattelse, at retningslinjen var overholdt. Hospitalsledelsen har beklaget denne uklarhed under samtalen.

- I hospitalsledelsen er vi enige om, at Ulrich Fredberg gennem årene har gjort en stor indsats for Diagnostisk Center. Både Ulrich og vi ser nu fremad. I hospitalsledelsen vil vi fra i morgen være til stede og tage dialogen med medarbejdere og ledere på Regionhospitalet Silkeborg, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.