17-09-2020

Ungepanel præsenterer ny film om, hvordan det er at være ung og have en kronisk sygdom. I filmen deler unge kronikere deres tanker om at være kronisk syg.

På Regionshospitalet Viborg er der i afdelingen Børn og Unge etableret et ungepanel, der har fokus på livet som ung med en kronisk sygdom. Formålet med ungepanelet er at skabe de bedste vilkår for unge kronikere.

De unge i panelet har taget initiativ til at få produceret en film, hvor de deler deres tanker og erfaringer med at være ung og have en kronisk sygdom. Målgruppen for filmen er andre unge, der lige har fået en kronisk diagnose. Filmen er nu klar, og ungepanelet har netop holdt premiere på filmen.

Marie Hesselberg og Andreas Thalund er begge en del af ungepanelet, og de er med i den nye film. De fortæller:

- Resultatet er blevet meget bedre, end jeg havde regnet med. Budskaberne sidder lige i skabet. Jeg tror, at filmen kan hjælpe andre unge, der lige har fået en kronisk diagnose, med at få lidt ro på nerverne, siger Marie Hesselberg.

- Det har været rigtig sjovt at lave filmen, og det er dejligt at få snakket med andre unge, der er i samme båd som én selv. Det er lettere at åbne op omkring sin sygdom over for andre, der også selv har en kronisk diagnose, supplerer Andreas Thalund.

Talerør skal hjælpe de unge med at blive set og hørt

- Ungepanelet er et fantastisk initiativ, som personalet i Børn og Unge flot greb på opfordring fra de unge. Det er ikke let at være ung med en kronisk sygdom, men med ungepanelet har personalet givet de unge et talerør og et sted, hvor de unge kronikere kan føle sig både set og hørt, siger oversygeplejerske Bente Dam fra Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.

- Den nye video er et billede af de unges hverdag, og det er helt fantastisk at se, hvordan de rækker ud og giver råd til andre unge, der måske lige har fået en kronisk diagnose. Jeg synes, de er seje og modige, at de står frem og ønsker at bidrage med erfaringer fra deres egen krop, fortsætter Bente Dam.

Konceptet med ungepanelet har vist sig at være en succes på hospitalet i Viborg. En succes der også har potentiale for andre patienter og specialer inden for sundhedsvæsenet.

Plads til pizza og snak om alt mellem himmel og jord

Ungepanelet på hospitalet Viborg består af 8-10 unge med en kronisk sygdom i alderen 12 til 18 år. De unge mødes med personale fra hospitalet cirka fire gange årligt. Her er ordet frit, og de unge kan fortælle frit fra leveren, hvad de har på hjertet.

Når de mødes, hygger de sig. Pizza er en fast del af programmet. Ligesom de er velkomne til at dele både glæder, sorger og bekymringer med hinanden og personalet, som de kender rigtig godt, fordi de som kronikere ofte har deres gang på hospitalet.

I ungepanelet fortæller de unge, hvordan de oplever at være kronisk syg. På den måde kan personalet på hospitalet blive bedre til at tilrettelægge behandlingsforløb, så unge i højere grad bliver inddraget og medbestemmende i forhold til, hvad der er vigtigt for dem.

Ungepanelet fungerer blandt andet som et forum, hvor man som ung kronisk patient kan møde ligesindede og udveksle erfaringer. Ungepanelet er repræsenteret i det nationale netværk ungepanel.dk.

Optagelserne til den nye film om ungepanelet fandt sted tidligere på året, før corona ramte Danmark. Derfor gives der blandt andet hånd i filmen, og der er legetøj fremme til de yngste patienter – det er ikke praksis på hospitalet i øjeblikket.