200924-RHS-Patientinformation-som-video_DSC1367_1040px.jpg

For nogle patienter kan det være svært at huske hospitalets instruktioner, når de kommer hjem. For dem kan de små videoer være med til at sikre, at de eksempelvis udfører øvelser eller benytter hjælpemidler korrekt efter en operation. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Alle skal kunne forstå den information, de får fra hospitalet. Derfor benytter Hospitalsenhed Midt sig i stigende grad af video i patientinformation. Med video er det blandt andet nemmere at give letforståelige instruktioner og øvelser.

30-09-2020

Vip knæet ud og tag benet op på stolen, forklarer ergoterapeuten på skærmen, mens hun viser, hvordan man efter hofteoperation bedst tager strømper på og benytter de relevante hjælpemidler.

Video er for alvor ved at blive en del af patientinformationen på Hospitalsenhed Midt, hvor ergoterapeuterne på Regionshospitalet Silkeborg er blandt dem, der har set mulighederne i video-formatet.

- Vores patienter modtager utrolig meget information i løbet af deres besøg på hospitalet, og det kan være svært at huske det hele, når de kommer hjem. Med videoerne har de mulighed for at sidde stille og roligt derhjemme og se vores instruktioner både før og efter eksempelvis en hofteoperation. Og med corona er det kun blevet endnu mere relevant, fordi vi ikke i samme omfang kan gennemføre informationsmøder for patienterne før deres operation, fortæller ergoterapeut Dorthe Jensen.

Video letter forståelsen

For Kian Mejdal, der er patientinformationsredaktør hos Hospitalsenhed Midt, er der ingen tvivl om, at videoer som den fra ergoterapeuterne på Regionshospitalet Silkeborg kan være en oplagt løsning, når det handler om at sikre, at alle patienter forstår de informationer, de får i forbindelse med behandling eller operation på hospitalet.

- Vi ved, at mange borgere har svært ved at tilegne sig sundhedsinformation – særligt i skriftlig form - og det kan have uheldige konsekvenser for deres sundhed, forklarer han.

Hvis patienterne har svært ved at forstå eller handle på de skriftlige informationer, de får fra hospitalerne, kan det blandt andet føre til dårligere resultater efter indlæggelse eller operation – og i værste fald også flere indlæggelser og skadestuebesøg og generelt dårligere helbred. Derfor er det afgørende at arbejde på at gøre informationen nemmere at forstå for alle.

- Vores opfordring er, at vores afdelinger og centre i stigende grad tænker mere visuelt, når de skal formidle information til deres patienter. Og video er et stærkt medie, når det eksempelvis handler om at forklare nogle bestemte øvelser eller vise, hvordan man benytter konkrete hjælpemidler. Her kan man bedre vise, hvordan benet skal vinkles under en øvelse, eller hvor hurtigt øvelsen skal laves, fortæller Kian Mejdal.

Ældre kan også være med

På Regionshospitalet Silkeborg var det de komprimerede forløb med operation og udskrivning samme dag – og dermed mange informationer på én gang - der blev startskuddet til patientvideoerne.

- Og vi kan se, at de virker. Mange af vores patienter har faktisk været inde og se videoerne allerede inden de bliver indlagt til operation, og på den måde er de langt bedre forberedt på, hvad der skal ske under og efter operationen. Og dermed står de også stærkere rustet til at få et godt resultat af operationen, vurderer Dorthe Jensen.

Hun understreger, at videoerne også har vist sig at fungere godt for de ældre patienter, som i stort omfang får set dem via computer eller tablet. Og samme konklusion når patientinformationsredaktøren frem til.

- Det viser sig, at størstedelen af vores ældre patienter sagtens kan få glæde af videoerne. Ifølge tal fra Ældresagen bruger 70 procent af de 65-74 årige for eksempel nettet via deres telefon og kan dermed også se videoerne på den måde. Og de, som har svært ved det, får typisk hjælp af deres pårørende, fortæller Kian Mejdal.

I praksis er de små instruktionsvideoer integreret i de digitale patientvejledninger, som patienterne får link til sammen med indkaldelse til undersøgelse, behandling eller operation. På den måde kan videoen ses via computer, tablet eller smartphone. Patienter, som ikke har mulighed for at se videoerne på den måde, får naturligvis fortsat informationen på anden vis.