Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringscenter, der organisatorisk er opdelt i 4 klinikker med hvert sit speciale inden for neurorehabiliteringen. 

Klinikkerne står for neurorehabilitering af de patient-kategorier, der i overvejende grad har de sygdomstilstande, som klinikkerne er specialister i. Men klinikkerne fungerer ikke som isolerede behandlingsenheder, tværtimod er der et tæt og koordineret samarbejde klinikkerne imellem. Derfor vil en patient ofte blive behandlet på flere af klinikkerne under sit rehabiliteringsforløb, afhængig af den aktuelle sygdomstilstand og rehabiliteringspotentialet.

Til alle 4 klinikker er der tilknyttet ambulatorier.
En række procedurer, arbejdsformer og mål i rehabiliteringsarbejdet er fælles for de 4 klinikker. Det gælder:

To former for neurorehabilitering

Henvisning

Udredning og rehabiliteringsplan

Tværfaglig tilgang

Pårørende

Indlæggelsestid

Udskrivelse