180403-Hammel-Neurocenter_DSC0790_banner.jpg

Se mere under Research project

Agitation og fortrukken musik

Afdækning af døgnrytme og dokumentation af hvilekvalitet (OPTIREST)

Relationel koordinering - en evidensbaseret tilgang til strategisk ledelse

Tegn på tidlig deltagelse - kompetenceudviklingsforløb

Prædiktionsmodel for tidlig dekanylering

Revidering af retningslinjen ”trakealtubemanualen” lægger op til systematisk tværfaglig tilgang

Oversættelse af standardiserede og validerede redskaber til vurdering af graden af dysfagi