Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Urbakkevej 1C
8450 Hammel 
Direkte tlf.: 7841 9306


Klinikledelsen

Lone Jensen

Afdeling: Sengeafsnit 5
Titel: Afdelingssygeplejerske
Tlf.: 7841 9300
Send mail 

 

Mette Skjærbæk Svane

Afdeling: Sengeafsnit 5
Titel: Ledende ergoterapeut
Tlf.: 7841 9309
Send mail

 

Forespørgsler om indlæggelser eller visitationsforløb rettes til den Fælles Regionale Visitation, 

Tlf.: 7841 9640, mobil: 2420 7158 eller send mail