Alle 4 subspecialer modtager patienter til to former for neurorehabilitering

 

  • højt specialiseret neurorehabilitering
  • specialiseret, regional neurorehabilitering

De to former for neurorehabilitering skal ses som det rette tilbud til to forskellige patient-kategorier;
ikke som en forskel i kvaliteten af den neurorehabilitering, der praktiseres.

Den højtspecialiserede neurorehabilitering er målrettet patienter med meget komplekse
problemstillinger, hvor en høj grad af tværfaglig koordinering er nødvendig. Patienterne modtages
ofte i det tidlige forløb efter udskrivelse fra neurokirurgiske og neurointensive afsnit, når de er
respiratorisk og cirkulatorisk stabile. Til det højtspecialiserede niveau modtages patienter fra hele
Vestdanmark.

Den specialiserede neurorehabilitering er målrettet patienter med komplekse (og
undertiden sjældent forekomne) problemstillinger, hvor sygdommens sværhedsgrad kræver
specialiserede tilbud/behandlinger. Til det specialiserede niveau modtages patienter fra Region
Midtjylland.

Forespørgsler om indlæggelser eller visitationsforløb rettes til den Fælles Regionale Visitation, 

tlf.: 7841 9640, mobil: 2420 7158 eller send sikker mail

(sikker mail åbner borger.dk, hvor du skal logge ind med NemID)