På Hammel Neurocenter har vi udarbejdet et værdigrundlag. Værdierne er fælles for alle og er et udtryk for, hvad vi står for, og hvordan vi opfører os over for patienterne og hinanden, således at alle er med til at gøre Hammel Neurocenter til en god arbejdsplads.

Værdierne er

  • Høj faglig kvalitet
  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Tryghed


Værdierne underbygges af strategien ”Det gode grænseløse patientforløb”. Formålet med personalepolitikken er at give svar på, hvad den gode arbejdsplads er.

At de ansatte trives, giver den bedst mulige kvalitet i arbejdet over for patienterne. Dette opnås bl.a. ved at lægge vægt på:

  • At den enkelte medarbejder oplever, at information og dialog giver reelle handlemuligheder og indflydelse i hverdagen.
  • At medarbejderne oplever Hammel Neurocenter som en god og eftertragtet arbejdsplads med et godt omdømme, og at ledere og medarbejdere bidrager til at skabe en god ånd og tone på sygehuset.
  • At medarbejderne er kompetente, engagerede og yder en god service med respekt for den enkelte patients ønsker og behov. Den enkelte medarbejder yder en professionel indsats, er forandringsvillig og udviser ansvarlighed i forhold til patienterne og til sygehuset.
  • At medarbejderne oplever synlig målrettet ledelse, der indgår i et åbent samarbejde med medarbejderne, således at disse får mest mulig indflydelse på egne arbejdsvilkår.
  • At medarbejderne har mulighed for efter- og videreuddannelse i takt med den faglige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

De grundholdninger, som er kommet til udtryk i ovennævnte stiller krav til både ledelse og medarbejdere, hvis vi skal have ansatte der trives og dermed skabe gode grænseløse patientforløb for patienterne.

Kontakt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel
Tlf. 7841 9000
e-mail