Primært for patienter med erhvervet hjerneskade, der har synke- og/eller spisebesvær (dysfagi).

Målgruppe

Dysfagi

Udredning

Henvisning

Dysfagi Handicap Indeks spørgeskema

Scoreredskaber