Klinik for patienter med overvejede fysiske vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Klinik for Vurdering af Sensomotoriske Funktionsnedsættelser

Henvisning

Henvisningen skal indeholde

Hvad indeholder den lægelige undersøgelse?

Hvad indeholder en fysio-/ergoterapeutisk undersøgelse?

Ledsagelse

Efter undersøgelsen