Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilbyder vejledning og rådgivning om behandling, genoptræning og rehabilitering af borgere/patienter med erhvervet hjerneskade.

Projektet er midlertidig ændret til telefonrådgivning eller videokonference på baggrund af situationen med COVID-19. Vi forventer at genoptage projektet i sin oprindelige form, når vi er ovre COVID-19 situationen.

Hvad omfatter rådgivningen?

Rådgivningen er et tilbud til kommunalt ansat sundhedsfagligt personale og praktiserende læger, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade i Vest Danmark. Her kan du få sparring og rådgivning i komplicerede problemstillinger, der i særlig grad udfordrer håndteringen, behandlingen eller rehabiliteringen af borgeren. Rådgivning og sparring kan foregå via telefon, videokonference eller ved udkørsel fra Hammel Neurocenter til kommunen. (Udkørsel fra Hammel Neurocenter er suspenderet i øjeblikket på grund af COVID-19.) Tilbuddet omfatter ikke udredning og behandling af borgeren.

Vi forventer som udgangspunkt, at telefonrådgivningen under COVID-19 vil være anonym for borgerne. Altså må der i samtalerne ikke udleveres personhenførebare oplysninger. Såfremt der i forløbet skal udleveres personfølsomme oplysninger, skal den enkelte kommune sikre nødvendigt mundtligt samtykke fra borger eller pårørende. Ved forløbets afslutning forventes det, at de involverede kommunale ansatte svarer på et kort elektronisk spørgeskema. Der ydes begrænset økonomisk kompensation for den tid, medarbejderne i kommunen bruger på forløbet.

Hvordan henvender jeg mig?

Midlertidig telefonisk rådgivning: Kontakt Fælles Regional Visitation i dagtimerne (FRV): 78 41 96 40. Du vil blive spurgt om nogle få spørgsmål af visitationen. Efterfølgende vil du blive kontaktet af relevante faggruppe inden for 5-7 hverdage.

Såfremt der forventes at skulle udleveres personhenførbare data i telefonrådgivningen, anvend henvisningsskema.

Hvorfor gives denne rådgivning?

Tilbuddet er et led i Sundhedsstyrelsens Pulje 4 projekt om »Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering«. Projektledelsen er forankret via Hammel Neurocenter i en tværsektoriel styregruppe, der repræsenterer Vest Danmark.

Formålet med projektet er at iværksatte forsøg med udgående funktion fra hospitaler med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering til kommuner med særligt henblik på kommunal kompetenceudvikling. Projektet er skabt på baggrund af sundhedsstyrelsens servicetjek af hjerneskadeområdet i 2017.

Projektet afsluttes ultimo 2020.

Hvordan finder jeg ud af mere?

Ved henvendelse til Jacob Ahlgreen Gram, projektleder og ledende ergoterapeut, sengeafsnit 3, Hammel Neurocenter.

Telefon 78 41 92 89 | Mail jacola@rm.dk