Formålet med frivillighedsindsatsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er "at skabe mulighed for livsbekræftende samspil mellem patienter, pårørende, medarbejdere og frivillige".

Den frivilliges indsats er et ekstra tilbud til patienterne og erstatter aldrig det professionelle personales opgaver. Derimod kan frivilliges indsats være et supplement til at bringe hverdagslivet ind i rehabiliteringen med aktiviteter, der højner livskvaliteten for patienter og pårørende.

 Opgaverne har social, praktisk og medmenneskelig karakter og kan f.eks. være

  • Gå-ture i det fri
  • Underholdende arrangementer i afsnittet
  • Fællesspisning, tv og spil
  • Jule- og påskepyntning
  • Kreative/musikalske aktiviteter
  • Praktiske opgaver
  • Havearbejde
  • Værkstedsaktiviteter

Hvis du kunne tænke dig at blive frivillig på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, kontakt venligst: 

 

Rikke Rosenkilde

Afdeling: Sengeafsnit 2
Stilling: Oversygeplejerske
Tlf: 7841 9360 / 2554 2300
Send mail