Det er chokerende, når et menneske, man holder af, får en alvorlig hjerneskade. Mange pårørende er både ulykkelige, usikre, bekymrede og ofte også vrede på "skæbnen". Det meningsfulde i det liv, man hidtil har levet, forsvinder for en tid og efterlader en følelse af kaos og forvirring.

Ofte skal man vænne sig til en ny livssituation og også acceptere, at den hjerneskadede får varige mén i større eller mindre omfang. Mange pårørende føler sig desuden overbebyrdede. Man bliver nødt til at påtage sig mange nye og ressourcekrævende opgaver, som f.eks. at følge neurorehabiliteringen samtidig med at hverdagen stadig skal fungere, økonomien hænge sammen osv.

 

Besøg under særlige forhold

Hele familien bliver ramt

Din rolle som pårørende under indlæggelsen

Tilbud til pårørende

Regionale busruter