Sengeafsnit 2 modtager patienter, hvor følgerne til den erhvervede hjerneskade overvejende er præget af føleforstyrrelser, problemer med evnen til at opfatte og forstå samt motoriske forstyrrelser og sproglige problematikker.

Speciale

Indlæggelse

 

Patientvejledninger