Hospitalet har over 50 højtspecialiserede sengepladser samt 60 regionale pladser. Sengepladserne er fordelt på hospitalets tre matrikler: Hammel, Skive og Lemvig.

Fagligt er Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilknyttet Århus Universitetshospital og har i det daglige tæt samarbejde med neurocenteret på Århus Sygehus samt delvis fælles lægestab med universitetshospitalets neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter fik i foråret 2013 status som universitetsklinik.

Virksomhedsgrundlag

Organisationsdiagram

Historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historiske rødder går over 100 år tilbage.

Centerledelsen

Merete Stubkjær Christensen

Merete Stubkjær Christensen_Hammel-Neurocenter-Uddanelcecentert_DSC1116_hjemmeside.jpg

Titel: Ledende overlæge

Tlf: 7841 9001

Send mail til Merete

Vakant

 

Titel: Ledende oversygeplejerske

Tlf: 7841 9002

Helle Dybkjær

 

Helle-Dybkjær_DSC1570_hjemmeside.jpg

Titel: Ledende terapeut

Tlf: 7841 9003

Send mail til Helle