Hospitalet har over 50 højtspecialiserede sengepladser samt 60 regionale pladser. Sengepladserne er fordelt på hospitalets tre matrikler: Hammel, Skive og Lemvig.

Fagligt er Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilknyttet Århus Universitetshospital og har i det daglige tæt samarbejde med neurocenteret på Århus Universitetshospital samt delvis fælles lægestab med universitetshospitalets neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter fik i foråret 2013 status som universitetsklinik.

Virksomhedsgrundlag

Værdier for neurorehabilitering

Organisationsdiagram

Historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historiske rødder går over 100 år tilbage.

Centerledelsen

Kåre Severinsen


Titel: Ledende overlæge

Tlf: 7841 9001

Send mail til Kåre

Tina Pasgaard

 

Tina Pasgaard

Titel:
 Oversygeplejerske

Tlf: 7841 9002

Send mail til Tina

Helle Dybkjær

 

Helle Dybkjær

Titel: Ledende terapeut

Tlf: 7841 9003

Send mail til Helle