Hospitalet har over 50 højtspecialiserede sengepladser samt 60 regionale pladser. Sengepladserne er fordelt på hospitalets tre matrikler: Hammel, Skive og Lemvig.

Fagligt er Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilknyttet Århus Universitetshospital og har i det daglige tæt samarbejde med neurocenteret på Århus Sygehus samt delvis fælles lægestab med universitetshospitalets neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter fik i foråret 2013 status som universitetsklinik.

Virksomhedsgrundlag

Værdier for neurorehabilitering

Organisationsdiagram

Historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historiske rødder går over 100 år tilbage.

Centerledelsen

Fra 1. august 2021

Kåre Severinsen

Titel: Ledende overlæge

Tlf: 7841 9001

Send mail til Centerledelsen

Tina Pasgaard

 

Tina Pasgaard

Titel:
 Oversygeplejerske

Tlf: 7841 9002

Send mail til Tina

Helle Dybkjær

 

Helle Dybkjær

Titel: Ledende terapeut

Tlf: 7841 9003

Send mail til Helle