Regionsrådet i Region Midtjylland har 24. juni 2020 besluttet at sætte gang i en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Planen skal videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital.

Udviklingsplanen bliver udgangspunkt for at videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i tæt samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune, øvrige kommuner og praksissektoren.

Arbejdet kører i to spor med to politiske følgegrupper, en administrativ koordinationsgruppe og to arbejdsgrupper. 

  • Spor 1: Internt spor i Region Midtjylland, der handler om hospitalets funktioner og udvikling og sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen.

  • Spor 2: Tværsektorielt samarbejde, der omhandler udvikling af samarbejdet med Silkeborg Kommune og praksissektoren.

Regionsrådet har 23. september 2020 godkendt kommissorier og proces for det videre arbejde med udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

Silkeborg Byråd har 28. september 2020 besluttet at udpege 2-4 medlemmer til den politiske følgegruppe 2.