Dette spor i udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg er internt og handler om hospitalets funktioner, udvikling og sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen.

I dette spor er der udpeget fire temaer, der skal arbejdes videre med frem mod den endelige samlede udviklingsplan:

  • Udvikling internt på Regionshospitalet Silkeborg
  • Udvikling på hospitaler i Region Midtjylland
  • Tværsektoriel udvikling
  • Læring og spredning

Gennem en række virtuelle møder får blandt andre hospitalets medarbejdere og ledere, repræsentanter for Silkeborg Kommune og øvrige kommuner, kolleger fra andre af regionens hospitaler og ikke mindst borgere mulighed for at komme med input til de fire temaer. 

Læs mere om de fire temaer og de afholdte virtuelle dialogmøder


Arbejdsgruppe og politisk følgegruppe

Hospitalsudviklings-sporet behandles i en arbejdsgruppe og en polistisk følgegruppe. Find kommissorier, medlemmer, dagsordner og referater for de 2 grupper: 


Videoer fra arbejdsgruppemøderne

Hør koncerndirektør Ole Thomsens tanker om Regionshospitalet Silkeborgs rolle som udviklingshospital i videoen efter martsmødet i arbejdsgruppe 1. I videoen fortæller han også kort om de fortsatte muligheder for at give input til planen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mød overlæge Lotte Kirring, som er blandt de medarbejdere, der deltager i arbejdet med den ny udviklingsplan – og hør hendes tanker om involveringen af netop medarbejderne efter mødet i arbejdsgruppe 1 den 29. januar 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

I videoen her kan du få et kig ind i arbejdsgruppens arbejde og høre, hvad en medarbejder-repræsentant og en sygeplejefaglig direktør siger om indsatsen efter det mødet den 17. november 2020.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.