Region Midtjyllands hospitalsudvalg er politisk følgegruppe for arbejdet med udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg i spor 1, der handler om hospitalsudvikling.

Kommissorium for Politisk følgegruppe 1 (Hospitalsudvikling)

Find dagsordener og referater for hospitalsudvalget