Politisk forankring

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede 24. juni 2020 at sætte gang i en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg for at videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital i et tæt samarbejde med eksempelvis Silkeborg Kommune, øvrige kommuner og praksissektoren.

Regionsrådet har 23. september 2020 godkendt kommissorier og proces for det videre arbejde med udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

Silkeborg Byråd besluttede 28. september 2020 at udpege 2-4 medlemmer til den politiske følgegruppe 2.

Organisatorisk forankring

Arbejdet kører i to spor med to politiske følgegrupper, en administrativ koordinationsgruppe og to arbejdsgrupper. 

  • Spor 1: Internt spor i Region Midtjylland, der handler om hospitalets funktioner og udvikling og sammenhæng til hele Region Midtjyllands hospitalsvæsen.
  • Spor 2: Tværsektorielt samarbejde, der omhandler udvikling af samarbejdet med Silkeborg Kommune og praksissektoren.

Indsatsen omkring en ny udviklingsplan for RH Silkeborg er organisatorisk forankret i:

  • Hospitalsudvalget som politisk følgegruppe for spor 1
  • En tværsektoriel politisk følgegruppe for spor 2
  • En administrativ koordinationsgruppe (tværgående for de to spor)
  • En administrativ arbejdsgruppe for hvert spor.

Inddragelse og samarbejde

Arbejdet med udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg følger Region Midtjyllands principper for borgerinddragelse.

Der er lagt op til en bred inddragelsesproces i med input fra medarbejdere og centerledelser på Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune, praksissektoren, hospitalerne i Region Midtjylland, politikere, borgere og andre interne og eksterne interessenter.

Læs om borgerinddragelse i Region Midtjylland