Tilmeldingsfristen er udløbet den 25. juni

Regionsrådets invitation:

Kom til borgermøde om
Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg


Tirsdag den 10. august 2021 kl. 16.00-19.00 i Jysk Park i Silkeborg

Regionsrådet har sat gang i en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Planen skal videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital.

En lang række aktører har siden oktober 2020 bidraget med input til planen, og regionsrådet har nu sendt et udkast i høring frem til 1. september. Den endelige plan forventes at blive vedtaget af regionsrådet i oktober 2021.

 • Har du lyst til at høre nærmere om planerne for udviklingen af Regionshospitalet Silkeborg i de kommende år?
 • Vil du vide mere om, hvordan samarbejdet med blandt andet de praktiserende læger, Silkeborg Kommune og de andre hospitaler bliver styrket i fremtiden – og hvordan du som borger kan bidrage ind i et styrket samarbejde?
 • Vil du gerne vide mere om, hvordan Regionshospitalet Silkeborg er en del af det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland og om de planmæssige rammer for  Regionshospitalet Silkeborgs opgaver?

Så kom og deltag i borgermødet, hvor du også kan stille spørgsmål og få mere at vide om, hvordan du kan bidrage med et høringssvar.

Du vil møde medlemmer af regionsrådet, regionens direktion og hospitals- og centerledelser fra Regionshospitalet Silkeborg.

Mødet indledes med oplæg, hvorefter vi bryder op i mindre mødesessioner, der gentages, så du kan deltage i 2 ud af 3:

 1. Patientinddragelse og behandling af den enkelte patient
  Hvordan oplever du at blive lyttet til, når du kommer som patient eller pårørende på hospitalet? Hvad er vigtigt for dig at tage aktiv del i, hvis du har fx diabetes eller skal have en ny hofte? Og hvad kan med fordel foregå over telefon eller video, så du ikke så ofte skal møde op på hospitalet?

 2. Nære og sammenhængende sundhedstilbud
  Hvilke nære sundhedsindsatser/sundhedsydelser, kan med fordel løses i et tættere samspil mellem kommune, almen praksis og hospital, og er det en god idé at samle disse i en fælles bygning på hospitalsmatriklen (et "Center for nære sundhedstilbud")?

 3. Planmæssige rammer for Regionshospitalet Silkeborg
  Hvad kan behandles på Regionshospitalet Silkeborg, og hvorfor skal man nogle gange på andre hospitaler?
  Få mere at vide og få svar på dine spørgsmål om de planmæssige rammer for Regionshospitalet Silkeborgs opgaver.

Du kan læse mere om borgermødet og tilmelde dig på denne side. Der er et begrænset antal pladser. Derfor er tilmelding bindende. Tilmeldingsfrist er den 25. juni 2021.

Husk Coronapas, som du skal vise ved indgangen, hvis det stadig er et krav den 10. august.

 

Med venlig hilsen

Regionsrådet i Region Midtjylland